IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Esenţa şi formele de circulaţie internaţională a capitalului

Show simple item record

dc.contributor.author CĂRBUNE, Natalia
dc.date.accessioned 2021-12-11T12:51:01Z
dc.date.available 2021-12-11T12:51:01Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation CĂRBUNE, Natalia. Esenţa şi formele de circulaţie internaţională a capitalului. In: Сompetitiveness and sustainable development in the context of European integration. The 3rd Economic International Conference "Competitiveness and sustainable development in the context of European integration", online, 4th-5th November 2021. Chișinău, Tehnica-UTM, 2021, p. 194-196. ISBN 978-9975-45-739-2. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-739-2
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/18397
dc.description.abstract Capital, in all its forms, is probably the economic resource with the highest degree of mobility in the economic context of the new millennium. Capital flows are today common presences both on international circuits and on national, intersectoral and intrasectoral routes. Not only the volume of capital flows and the speed of their movement are in a permanent ascendancy, but also the ease with which they metamorphose (direct investments, portfolio investments, bank and non-bank loans, debt securities), depending on the characteristics of the host environment and of the interest and profit of the holder. If in the past capital movement was understood only as a form of financing the current account, today, the international distribution of capital increasingly determines the exchange rate and international interest rates which, in turn, influence the evolution and structure of international trade. en_US
dc.description.abstract Capitalul, sub toate formele sale, este probabil resursa economică cu cel mai mare grad de mobilitate în contextul economic al noului mileniu. Fluxurile de capital sunt astăzi prezenţe comune atît pe circuite internaţionale, cît şi pe traseele naţionale, intersectoriale şi intrasectoriale. Nu doar volumul fluxurilor de capital şi viteza deplasării acestora sunt într-o ascendenţă permanentă, ci şi uşurinţa cu care acestea se metamorfozează (investiţii directe, investiţii de portofoliu, credite bancare şi nebancare, titluri de împrumut), în funcţie de caracteristicile mediului gazdă şi de interesul şi profitul deţinătorului. Dacă în trecut circulaţia capitalurilor era înţeleasă doar ca formă de finanţare a contului curent, astăzi, repartiţia internaţională a capitalurilor determină din ce în ce mai mult cursul de schimb şi ratele internaţionale ale dobînzii care, la rîndul lor, influenţează evoluţia şi structura comerţului internaţional. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject capital en_US
dc.subject investments en_US
dc.subject international cash flows en_US
dc.subject currency en_US
dc.subject bank loans en_US
dc.subject capital en_US
dc.subject investiții en_US
dc.subject monedă en_US
dc.title Esenţa şi formele de circulaţie internaţională a capitalului en_US
dc.title.alternative The essence and forms of international circulation of capital en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account