Show simple item record

dc.contributor.author ABABII, Victor
dc.contributor.author SUDACEVSCHI, Viorica
dc.contributor.author NEGARĂ, Eugen
dc.contributor.author BORDIAN, Dimitrie
dc.contributor.author DILEVSCHI, Sergiu
dc.date.accessioned 2019-02-07T10:49:08Z
dc.date.available 2019-02-07T10:49:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation ABABII, Victor, SUDACEVSCHI, Viorica, NEGARĂ, Eugen, BORDIAN, Dimitrie, DILEVSCHI, Sergiu [Resursă electronică]. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 16-18 noiembrie, 2017. Chișinău, 2018, vol. 1, pp. 69-70. ISBN 978-9975-45-543-5. ISBN 978-9975-45-544-2 (Vol.1). en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/180
dc.description Resursă electronică
dc.description.abstract În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele proiectării unui sistem de conducere în baza modelelor de calcul membranar. Calculul membranar asigură un paralelism maximal de procesare a datelor, unde fiecare membrană prezintă un controler cu unitate de procesare, stocare şi comunicare a datelor. În dependenţă de starea internă a membranei, sau a mediului de activitate a acesteia, sunt prevăzute algoritmi de procesare a datelor sau mecanisme de reconfigurare a topologiei acesteia. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject calcul membranar en_US
dc.subject calcul paralel
dc.subject sistem de conducere
dc.subject calcul evolutiv
dc.title Sistem de conducere in baza calculului membranar en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account