IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017)

Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017)

 

Recent Submissions

 • GUZUN, Sandu (Tehnica UTM, 2012)
  Timpul cunoscut de om ca cea mai mare enigmă care pînă în prezent nu poate fi descoperita,ca şi existenţa a tot puternicului Dumnezeu este abordat din diferite perspective. Abordarea timpului din perspectivă filosofică ...
 • IZVOREANU, Bartolomeu; MORARU, Dumitru; COJUHARI, Irina; FIODOROV, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  În lucrare se analizează posibilităţile utilizării în stuctura regulatorului standard PID a unei componente adăugătoare, proporţionale derivatei a doua, care corespunde acceleraţiei abaterii mărimei de ieşire a sistemului ...
 • ABABII, Victor; SUDACEVSCHI, Viorica (Tehnica UTM, 2015)
  În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele proiectării unui procesor specializat cu arhitectura „Flux de Instrucţiuni – Flux de Date”. Această arhitectură de calcul este destinată procesării datelor prezentate în formă ...
 • SUDACEVSCHI, Viorica; ABABII, Victor (Tehnica UTM, 2015)
  Modelarea şi analiza proceselor concurente în sistemele proiectate în baza HDL este importantă pentru asigurarea funcţionalităţii corecte a acestor circuite. În lucrare sunt prezentate două exemple de sinteză a circuitelor ...
 • CREŢU, Vasilii (Tehnica UTM, 2015)
  Peliculele nanocristaline de CuO au fost sintetizate prin metoda chimică din soluţii (SCS). Proprietăţile morfologice şi chimice au fost investigate cu ajutorul microscopului electronic cu scanare (SEM) şi tehnica EDX. ...
 • POSTICA, Vasile; ABABII, Nicolai; CREŢU, Vasilii (Tehnica UTM, 2015)
  Peliculele nanostructurate de ZnO:Sn au fost depuse prin metoda sintezei chimice din soluţii (SCS). A fost cercetat regimul optimal al tratamentului termic rapid pentru obţinerea unui răspuns maximal la iluminarea cu ...
 • PODUBNII, Marin; SAFONOV, Ghenadie; ABABII, Constantin; BORDIER, Andrei; TUMANOV, Elena; PASCARI, Pavel; LUCHEANENCO, Filip; ABABII, Victor (Tehnica UTM, 2015)
  În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele proiectării şi testării funcţionale a unui sistem multi-agent destinat pentru servicii de informare publică. Sistemul prezintă o structură de calcul distribuit formată din ...
 • PODUBNII, Marin; SAFONOV, Ghenadie; ABABII, Constantin; MOROȘAN, Ion; ABABII, Victor (Tehnica UTM, 2015)
  În lucrarea „Reţea de senzori mobili pentru servicii de securitate” sunt prezentate rezultatele proiectării unui sistem specializat destinat pentru monitorizarea în timp real, pe tot teritoriul R. Moldova, a fonului de ...
 • PODUBNII, Marin; ABABII, Constantin; TUMANOV, Elena; ABABII, Victor (Tehnica UTM, 2015)
  În lucrare de faţă este prezentat un caz particular de elaborare a unui algoritm de control optimal a vitezei de deplasare pe traiectorie a roboţilor mobili. Condiţia de control optimal este obţinută în rezultatul analizei ...
 • SANDULEAC, Ionel; BALMUS, Ion; CASIAN, Anatolie (Tehnica UTM, 2015)
  Tetrathiotetracene-iodide organic crystal (TTT2I3) is a nanostructured bulk material with pronounced quasi-one-dimensionality and with more diverse and complicated interactions. Mainly, the thermoelectric properties are ...
 • ANDRONIC, Silvia; BALMUS, Ion; CASIAN, Anatolie (Tehnica UTM, 2015)
  The Peierls structural transition in quasi-one-dimensional organic crystals of tetrathiotetracene iodide (TTT2I3) with a quarter filled zone is studied in 2D physical model. A more complete crystal model is used which takes ...
 • NEGARĂ, Eugen (Tehnica UTM, 2017)
  Sistemul de comandă al brațului robotic prezintă o unitate multiagent care gestionază funționarea brațului robotic în ansamblu, utilizănd paradigmele programării precum calculu evolutiv sau P-Sisteme, modelul elaborat va ...
 • ABABII, Victor; SUDACEVSCHI, Viorica; CALUGARI, Dmitri; TUMANOV, Elena (Tehnica UTM, 2017)
  În lucrare este prezentată o metodă de modelare şi implemetare a arhitecturilor de calcul distribuit în baza dispozitivelor reconfigurabile FPGA. Modelarea funcţională a sistemului este efectuată în baza modeleor de reţele ...
 • DAVID, Eugeniu (Tehnica UTM, 2017)
  Injectarea SQL este un atac asupra aplicațiilor WEB, care constă în „injectarea” unei interogări SQL printr-un imput de date de la client către aplicație. Acest tip de atac rămâne până în prezent unul din cele mai des ...
 • NEMERENCO, Ecaterina (Tehnica UTM, 2017)
  From the outset, Oracle has delivered the industry's most advanced technology to safeguard data at the source—the database. Oracle provides a comprehensive portfolio of security solutions to ensure data privacy, protect ...
 • SAVA, Nina; NIRONES, Cristian (Tehnica UTM, 2017)
  Lucrarea de faţă abordează principalele caracteristici ale sistemelor de realitate virtuală, influenţa şi aplicabilitatea acestora în diferite domenii. Va fi determinat rolul realităţii virtuale în dezvoltarea ulterioară ...
 • TERMAN, Sergiu (Tehnica UTM, 2013)
  The work contains a research on visualization of objects in three dimensions using graphical library OpenGL. In order to go deeply it was constructed a game named “Tetris 3D”. Using the principles of the known game, it was ...
 • PERSIANOV, Sveatoslav (Tehnica UTM, 2013)
  In present, there are a lot of companies which create software solutions, for different purposes, but only few of them are doing this well. A software application is a system of components, which are interconnected and ...
 • IACHIMOVSCHI, Mihai (Tehnica UTM, 2013)
  This article provides some basic key points about simple and complex web crawlers, xml parsers and databases. Also there are some general overview of the architecture, implementation, optimization and usage of the web ...
 • TRUHIN, Alexei (Tehnica UTM, 2013)
  When we discuss about the origin of life or human being, we can't imagine the whole process and understand the structure of life. Today people can create their own world using programming. And this world is a part of ...

View more