IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Retea de senzori pentru sisteme multi-agent bazate pe teoria jocurilor

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author ABABII, Victor
dc.contributor.author SUDACEVSCHI, Viorica
dc.contributor.author BORDIAN, Dimitrie
dc.contributor.author DILEVSCHI, Sergiu
dc.contributor.author MUNTENU, Silvia
dc.contributor.author SAFONOV, Ghenadie
dc.date.accessioned 2019-02-07T10:46:16Z
dc.date.available 2019-02-07T10:46:16Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation ABABII, Victor, SUDACEVSCHI, Viorica, BORDIAN, Dimitrie, DILEVSCHI, Sergiu, MUNTENU, Silvia. Retea de senzori pentru sisteme multi-agent bazate pe teoria jocurilor. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 16-18 noiembrie, 2017. Chișinău, 2018, vol. 1, pp. 66-68. ISBN 978-9975-45-543-5. ISBN 978-9975-45-544-2 (Vol.1). en_US
dc.identifier.isbn
dc.identifier.isbn 978-9975-45-543-5
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/177
dc.description.abstract În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele proiectării unei reţele de senzori pentru aplicarea în sisteme multi-agent bazate pe modele matematice din teoria jocurilor. Topologia reţelei de senzori este formată din două sub-mulţimi de agenţi, care concurează între ele, în soluţionarea unei probleme de optimizare min/max pentru a obţine un profit maximal conform funcţiei ţintă. Problema de optimizare prezintă Echilibrul Nash, soluţia căruia este atinsă în raport cu numărul de agenţi implicaţi în rezolvarea problemei. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject reţea de senzori en_US
dc.subject sistem multi-agent en_US
dc.subject calcul paralel en_US
dc.subject calcul concurent en_US
dc.subject decizii concurente en_US
dc.subject teoria jocurilor en_US
dc.subject Echilibrul Nash en_US
dc.title Retea de senzori pentru sisteme multi-agent bazate pe teoria jocurilor en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account