IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Performanţele maşinilor CNC de frezat şi strungit cu un singur dispozitiv de prindere

Show simple item record

dc.contributor.author CÎRHAN, Victor
dc.contributor.author GORDELENCO, Pavel
dc.date.accessioned 2019-04-10T08:04:52Z
dc.date.available 2019-04-10T08:04:52Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation CÎRHAN, Victor, GORDELENCO, Pavel. Performanţele maşinilor CNC de frezat şi strungit cu un singur dispozitiv de prindere. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-17 noiembrie, 2012. Chișinău, 2013, vol. 2, pp. 396-397. ISBN 978-9975-45-249-6. ISBN 978-9975-45-251-9 (Vol.2). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-249-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/1755
dc.description.abstract Performanţele maşinilor unelte, centrelor de prelucrare CNC (frezare-strunjire) care acum beneficiază de o funcţie de prelucrare prin rotire integrată complet pentru intregul ciclu de producţie. Conform producatorilor, la proiectarea noilor maşini se ţine seama in totalitate de cerinţele tehnologice şi de siguranţă pentru strunguri. Intrucît toate operaţiile de prelucrare pot fi executate cu o masa pivotantă şi nu doar in poziţie orizontală la 90°. Flexibilitatea execuţiei este deschisa in totalitate noilor opţiuni de prelucrare. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject maşini de frezat en_US
dc.subject maşini de strungit en_US
dc.subject dispozitive de prindere en_US
dc.title Performanţele maşinilor CNC de frezat şi strungit cu un singur dispozitiv de prindere en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account