IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza eficienței sistemului de ventilare naturală în clădiri de locuit

Show simple item record

dc.contributor.author GODOROZEA, Dumitru
dc.contributor.author MAMULAT, Vitalie
dc.contributor.author GUȚUL G ., Vera
dc.date.accessioned 2021-09-22T12:22:00Z
dc.date.available 2021-09-22T12:22:00Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation GODOROZEA, Dumitru, MAMULAT, Vitalie, GUȚUL G., Vera. Analiza eficienței sistemului de ventilare naturală în clădiri de locuit. In: Conferinţa Tehnico-ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-23 noiembrie, 2013. Chişinău, 2014, vol. 3, pp. 338-340. ISBN 978-9975-45-310-3. ISBN 978-9975-45-312-7 (Vol.3). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-310-3
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/17269
dc.description.abstract Lucrarea este dedicată analizei eficienții ventilării naturale în clădirile de locuit. În lucrare au fost analizați poluanții nocivi a aerului interior și sursele de degajare. S-a efectuat calculul aerodinamic a unui sistem de ventilare naturală și au fost evidențiate cauzele de funcționare insuficientă a sistemului. În rezultatul studiului efectuat a fost propuse soluții de ventilare în clădirile de locuit care vor asigura calitatea aerului. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject ventilare naturală en_US
dc.subject ventilare mecanică en_US
dc.subject ventilare hibridă en_US
dc.subject poluanți ai aerului en_US
dc.subject calitate a aerului en_US
dc.title Analiza eficienței sistemului de ventilare naturală în clădiri de locuit en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account