IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Modelarea cad şi analiza structurii palei pentru turbina eoliană cu puterea de 10 Kw

Show simple item record

dc.contributor.author CRUDU, Radu
dc.contributor.author DULGHERU, Valeriu
dc.contributor.author BOSTAN, Viorel
dc.date.accessioned 2019-04-10T07:30:26Z
dc.date.available 2019-04-10T07:30:26Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation CRUDU, Radu, DULGHERU, Valeriu, BOSTAN, Viorel . Modelarea cad şi analiza structurii palei pentru turbina eoliană cu puterea de 10 Kw . In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-17 noiembrie, 2012. Chișinău, 2013, vol. 2, pp. 348-351. ISBN 978-9975-45-249-6. ISBN 978-9975-45-251-9 (Vol.2). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-249-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/1718
dc.description.abstract În lucrare este prezentată metoda de modelare a palei cu profil aerodinamic. Totodată se prezintă o analiză cu elemente finite a structurii de rezistenţă pentru un model de pală cu scopul de a verifica rigiditatea lui. În programul de analiză cu elemente finite ANSYS a fost importat modelul palei 3D create în SolidWorks. Pala a fost modelată din material compozit (poliester armat cu fibre de sticlă) şi a fost solicitată static la încovoiere şi dinamic (analiza modală). Rezultatele obţinute descriu starea de tensiuni si deformaţiile care apar în pală. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject pala en_US
dc.subject structură de rezistenţă en_US
dc.subject element finit en_US
dc.subject material compozit en_US
dc.subject solicitare statică en_US
dc.subject analiza modală en_US
dc.title Modelarea cad şi analiza structurii palei pentru turbina eoliană cu puterea de 10 Kw en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account