IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Utilizarea impedanţelor negative în telecomunicaţii

Show simple item record

dc.contributor.author GUŢU, Irina
dc.contributor.author CREŢU, Sergiu
dc.contributor.author AVRAM, Ion
dc.date.accessioned 2021-09-13T08:16:37Z
dc.date.available 2021-09-13T08:16:37Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation GUŢU, Irina, CREŢU, Sergiu, AVRAM, Ion. Utilizarea impedanţelor negative în telecomunicaţii. In: Conferinţa Tehnico-ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-23 noiembrie, 2013. Chişinău, 2014, vol. 1, pp. 74-77. ISBN 978-9975-45-310-3. ISBN 978-9975-45-311-0 (Vol.1). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-310-3
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/16973
dc.description.abstract În lucrarea dată se studiază utilizarea impedanţelor negative în telecomunicaţii. Iniţial se defineşte noţiunea de linie de comunicaţii, se analizează schema echivalentă a unei linii de comunicaţii şi se stabilesc parametrii electrici ai acesteia. Se analizează influenţa elementelor parazitare sub formă de rezistenţă activă şi capacitate activă, şi se propun metode de compensare a acestora în cadrul liniei de comunicaţii, prin introducerea rezistenţei şi capacităţii negative. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject linie de comunicaţii en_US
dc.subject parametri electrici en_US
dc.subject rezistenţă negativă en_US
dc.subject capacitate negativă en_US
dc.subject circuit electronic en_US
dc.title Utilizarea impedanţelor negative în telecomunicaţii en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account