IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Indicaţii metodice şi sarcini pentru elaborarea lucrării de an la disciplina Managementul Construcţiilor

Show simple item record

dc.contributor.author ŢURCANU, Nicolae
dc.date.accessioned 2021-06-18T08:25:11Z
dc.date.available 2021-06-18T08:25:11Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation ŢURCANU, Nicolae. Indicaţii metodice şi sarcini pentru elaborarea lucrării de an la disciplina Managementul Construcţiilor. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business. Chişinău: Tehnica UTM, 2007. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/16059
dc.description Fişierul ataşat conţine: Foaie de titlu. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Lucrarea este destinată studenţilor specializării 1802.06. Economie şi management în construcţii (Nomenclatorul specializărilor 2000) şi specialităţii 363.1. Business si administrare (Nomenclatorul specialităţilor 2005). Se recomandă şi studenţilor profilului „Construcţii” pentru elaborarea proiectului de an. La fel poate fi utilizată la disciplina Managementul proiectelor pentru ciclul Master la specialitatea Administrarea afacerilor. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject management en_US
dc.subject construcții en_US
dc.subject lucrare de an en_US
dc.title Indicaţii metodice şi sarcini pentru elaborarea lucrării de an la disciplina Managementul Construcţiilor en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account