IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Planificarea şi analiza activităţii economice a întreprinderii. Îndrumar metodic privind proiectul de licenţă la compartimentul economic

Show simple item record

dc.contributor.author SAVA, Lilia
dc.contributor.author GANGAN, Silvia
dc.contributor.author GUJUMAN, Lucia
dc.date.accessioned 2021-06-11T11:19:36Z
dc.date.available 2021-06-11T11:19:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation SAVA, Lilia, GANGAN, Silvia, GUJUMAN, Lucia. Planificarea şi analiza activităţii economice a întreprinderii. Îndrumar metodic privind proiectul de licenţă la compartimentul economic. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Radioelectronică şi Telecomunicaţii, Cat. Sisteme Optoelectronice, Cat. Telecomunicaţii. Chişinău: Tehnica UTM, 2012. 73 p. ISBN 978-9975-45-199-4. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-199-4
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15844
dc.description Fişierul ataşat conţine: Întroducere, Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Prezentul îndrumar metodic se adresează studenţilor cu specialităţile 521.8, Inginerie şi management în telecomunicaţii, 525.2 Sisteme optoelectronice, 523.3 Teleradiocomunicaţii, formele de studii la zi şi cu frecvenţă redusă.Scopul lucrării este a consolida cunoştinţele teoretice şi a deprinde studenţii cu diverse metode de calcul a indicatorilor activităţii economice a întreprinderii şi utilizării eficiente a resurselor economice. Procesul de pregătire a specialiştilor în domeniul telecomunicaţiilor necesită studierea principalelor concepte economice, strategii şi planificări ale activităţii economice; analiza principalelor prevederi ale doctrinelor economice moderne, statisticii economice, diferitor metode şi tehnici de management. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară generalizarea informaţiei privind aspectele teoretice şi practice ale problemei. Lucrul asupra proiectului va pune în evidenţă obiectivele şi factorii organizării activităţii într-un anumit domeniu şi va sublinia deosebirile de conţinut, sferă şi metodologie dintre strategia, tactica, practica actuală şi cea precedentă a sistemului economic. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject sistem de planificare en_US
dc.subject cifră de afaceri en_US
dc.subject aprovizionare tehnico-materială en_US
dc.title Planificarea şi analiza activităţii economice a întreprinderii. Îndrumar metodic privind proiectul de licenţă la compartimentul economic en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account