IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Economia şi statistica ramurii. Lucrări de verificare. Indicaţii metodice

Show simple item record

dc.contributor.author ŢURCAN, Iuliu
dc.date.accessioned 2021-06-03T07:38:54Z
dc.date.available 2021-06-03T07:38:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation ŢURCAN, Iuliu. Economia şi statistica ramurii: Lucrări de verificare: Indicaţii metodice. Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Ingenerie Economică, şi Business, Catedra Economie şi Management în Industrie. Chişinău: Tehnica-UTM, 2015. 24 p. ISBN 978-9975-45-346-2. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-346-2
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15513
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Literatura recomandată. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Lucrarea a fost examinată şi aprobată pentru editare la şedinţa Catedrei Economie şi Management în Industrie şi a Comisiei de Management al Calităţii Facultăţii Inginerie Economică şi Business. Prezenta lucrare este destinată studenţilor Facultăţii Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, secţia învăţământ cu frecvenţă redusă, specialităţile Tehnologia vinului (TV), Tehnologia produselor alimentare (TPA). en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject economia ramurilor en_US
dc.subject statistica ramurii en_US
dc.subject tehnologia produselor alimentare en_US
dc.title Economia şi statistica ramurii. Lucrări de verificare. Indicaţii metodice en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account