IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Amenajarea teritoriului şi transport: Indicaţii metodice: Proiect de curs nr. 2: Elemente de sistematizare verticală

Show simple item record

dc.contributor.author ZESTREA, Petru
dc.contributor.author POPUŞOI, Angela
dc.contributor.author DUMITRAŞCU, Alexandra
dc.contributor.author ANDRONIC, Radu
dc.contributor.author SÎLI, Anatolie
dc.date.accessioned 2021-06-02T08:43:47Z
dc.date.available 2021-06-02T08:43:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation ZESTREA, Petru, POPUŞOI, Angela, DUMITRAŞCU, Alexandra et.al. Amenajarea teritoriului şi transport: Indicaţii metodice: Proiect de curs nr. 2: Elemente de sistematizare verticală. Univ.Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Construcţii Arhitectonice. Chişinău: Tehnica UTM, 2015. 36 p. ISBN 978-9975-45-344-8. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-344-8
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15479
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Lucrarea este adresată studenţilor cu profil în domeniul construcţiilor la specialităţile: 581.1 - Arhitectură, 581.2 - Urbanism şi amenajarea teritoriului, 582.4 - Căi ferate, drumuri şi poduri. Scopul indicaţiilor metodice constă în consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate în procesul studierii disciplinei Amenajarea teritoriului şi transport, însuşirea principiilor de proiectare şi a metodelor de sistematizare verticală a străzilor, intersecţiilor de străzi, a terenurilor ansamblurilor locative şi calculul cotelor zero ale construcţiilor. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject sistematizare urbană en_US
dc.subject amenajarea teritoriului en_US
dc.title Amenajarea teritoriului şi transport: Indicaţii metodice: Proiect de curs nr. 2: Elemente de sistematizare verticală en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account