IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Ghiduri (recomandări, indicaţii) metodice /metodologice by Title

Browsing Ghiduri (recomandări, indicaţii) metodice /metodologice by Title

Sort by: Order: Results:

 • ŢULEANU, Constantin; BÎNZARI, Andrei; HAIDUCOVA, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Lucrările de laborator, ca formă didactică de instruire a viitorului inginer, contribuie la dezvoltarea gândirii tehnicoştiinţifice creatoare a studenţilor, îi ajută să-şi formeze un sistem de priceperi şi deprinderi ...
 • ZESTREA, Petru; POPUŞOI, Angela; DUMITRAŞCU, Alexandra; ANDRONIC, Radu; SÎLI, Anatolie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Lucrarea este adresată studenţilor cu profil în domeniul construcţiilor la specialităţile: 581.1 - Arhitectură, 581.2 - Urbanism şi amenajarea teritoriului, 582.4 - Căi ferate, drumuri şi poduri. Scopul indicaţiilor ...
 • IACHIMOV, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Ghidul terminologic este elaborat conform planului de învăţământ pentru specialitatea 581.1 Arhitectura, fiind destinat studenţilor anului V, secţia zi, în vederea utilizării adecvate a termenilor specifici domeniului ...
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Publicaţia este elaborată şi destinată studenţilor specilității 0731.1 Arhitectura, orientată la formarea profesională și creativă de viitorilor arhitecți. Indicația metodică cuprinde informații teoretice și vizualizări ...
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Publicaţia este elaborată şi destinată studenţilor specialității 0731.1 Arhitectura, orientată la formarea profesională și creativă a viitorilor arhitecți. Indicația metodică cuprinde informații teoretice și vizualizări ...
 • DREBOT, Victor; TORPAN, Veceslav; HADJI-BANDALAC, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Aceste indicaţii metodice sunt destinate studenţilor specialitaţii 2401-Arhitectura,din anul 6 de studii,cu scopul de îndrumare şi susţinere la practica de desen şi pictură.
 • MELNIC, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Acest îndrumar metodic este destinat studenţilor specialităţii 581.1. - Arhitectura, din anul II de studii, cu scopul de a-i ajuta în perceperea şi redarea mediului înconjurător prin intermediul culorii.
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Aceste indicaţii metodice sânt destinate studenţilor specialităţii 581.1- Arhitectura,din anul I,II de studii,cu scopul de îndrumare şi susţinere la orele practice la disciplina Studiul formei.
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Aceste indicaţii metodice sînt destinate studenţilor specialităţii 581.1- Arhitectura,din anul I,II de studii,cu scopul de a-i îndruma şi susţine la orele practice la disciplina Studiul formei.
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Aceste indicaţii metodice sînt destinate studenţilor specialităţii 581.1-Arhitectura,din anii I, II de studii, cu scopul de îndrumare şi susţinere la orele practice la disciplina- Desenul.
 • EPUREAN, V.; CEBANIŢA, I.; COCIN, A. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Astăzi fotografia este considerată universală. Cu cât este mai general mesajul unei fotografii, cu atât ea va fi mai folositoare. Numai un fotograf profesionist va fi capabil să construiască o scenă cu accentul principal, ...
 • TRACI, Mihai,; ZESTREA, Petru; ANDRONIC, Radu; DRAGAN, Anastasia; ŞESTACOVSCHI, Andrei; NIȚÎ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Prezentele indicaţii metodice sunt destinate studenţilor cu specialităţile:„581.1 - Arhitectura”, „581.2 - Urbanism şi amenajarea teritoriului”, „581.4 - Design Interior“. Scopul indicaţiilor metodice constă în consolidarea ...
 • PODLESNAIA, Natalia; COCIN, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Prezentele indicaţii sunt destinate studenţilor specialităţii 581.4 „Design Interior”, cu forma de învăţământ la zi, anul 3, sem. V, vizând succesiunea orelor de laborator la disciplina CERAMICA şi STICLA: TEHLOLOGIA ...
 • ZAGAEVSCHI, Elena; BADAN-DOGARU, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Prezentele indicații metodice sunt destinate studenților specialității Design Interior, secția zi, anul 3, semestrul V, vizând succesiunea Orelor de laborator la disciplina Ceramica și Sticla: Sablarea mecanică și chimică ...
 • PROASPĂT, Eduard (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Prezentele indicaţii sunt destinate studenţilor de la specialitatea Ingineria Materialelor şi Articolelor de Construcţii, 582.2 pentru efectuarea lucrării de an la disciplina Certificarea materialelor de construcţii.
 • ROGOJIN, Serghei; ALEXANDRU, Pavel; SCORŢESCU, Dorin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Indicaţiile metodice sunt destinate studenţilor cu specializarea 581.1 - Arhitectură, 581.2 - Urbanism şi amenajarea teritoriului, 582.1 - Construcţii şi inginerie civilă, 582 - Inginerie, anti incendii şi protecţie ...
 • CADOCINICOV, Anatolie; BEJAN, Sergiu; RĂILEAN, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Indicaţiile metodice pentru elaborarea proiectului de an la tema „Construcţia îmbrăcăminţilor rutiere” sunt elaborate în conformitate cu programa de învăţământ a disciplinei. Indicaţii metodice sunt destinate studenţilor ...
 • BUMBU, Iacob; BUMBU, Ion; VÎRLAN, Ludmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  Scopul îndrumarului metodic este de a reuşi prin diferite metode, tehnici, echipamente şi tehnologii să coordoneze activităţile de minimizare a efectelor negative şi de menţinere nealterată calitatea mediului înconjurător. ...
 • HADJI-BANDALAC, M.; MELNIC, Sv.; DREBOT, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Îndrumarul metodic “NATURĂ STATICĂ” este realizat şi destinat studenţilor anilor I, II şi III, specialitatea 581.1 Arhitectura la disciplinele Desen, Pictură şi Sculptură.
 • MELNIC, S. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Prezentul îndrumar metodic „Figura umană” este realizat şi destinat studenţilor anului II, specialitatea Arhitectura, disciplina „ Desen”, cu scopul a face un studiu profund la subiectul dat.

Search DSpace


Browse

My Account