Show simple item record

dc.contributor.author SANDUŢA, Tatiana
dc.date.accessioned 2021-05-26T12:44:20Z
dc.date.available 2021-05-26T12:44:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation SANDUŢA Tatiana. Teoria evaluării. Culegere de teste și probleme. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcții, Geodezie și Cadastru, Dep, Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului. Chişinău: Tehnica UTM, 2018. 116 p. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15258
dc.description Fişierul ataşat conţine: Introducere, Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Prezenta lucrare cuprinde culegere de teste și probleme ale evaluării bunurilor imobile conform legislaţiei în vigoare. Testele și problemele sunt formulate astfel încât să dezvolte competenţe profesionale, inclusiv cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini. Lucrarea este elaborată în conformitate cu planul de învățământ și programul de studii la disciplina Teoria evaluării pentru studenții anului 2 specialitatea 0731.5 Evaluarea și dezvoltarea imobilului și anului 4 specialitatea Inginerie și management în construcții. Lucrarea poate fi utilizată pentru lecţiile practice la cursul licenţiat Teoria evaluării, Evaluarea terenurilor, Evaluarea imobilului I și II şi în cadrul disciplinelor predate la nivel de masterat. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject evaluarea bunurilor imobile en_US
dc.subject materiale didactice en_US
dc.subject publicaţii UTM en_US
dc.subject imobil en_US
dc.subject evaluare en_US
dc.title Teoria evaluării. Culegere de teste și probleme en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account