Culegere de exerciţii /teste

 

Recent Submissions

  • USTUROI, L.; NOVICOVA, L.; STRATILA, A. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
    Culegerea de probleme este elaborată pentru obţinerea abilităţilor practice a studenţilor la însuşirea materialului teoretic la cursul „Economia întreprinderii”. În lucrare sunt prezentate categoriile economice de bază, ...
  • MARIAN, Maria Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
    Scopul culegerii de teste este de a oferi, într-un volum concis, o cunoaştere a principalelor idei şi curente în dezvoltarea teoriei şi practicii manageriale. Deoarece managementul este un subiect destul de eclectic, ...
  • SANDUŢA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
    Prezenta lucrare cuprinde culegere de teste și probleme ale evaluării bunurilor imobile conform legislaţiei în vigoare. Testele și problemele sunt formulate astfel încât să dezvolte competenţe profesionale, inclusiv ...