IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Grafica asistată de calculator. Ghid pentru lucrări de laborator. Pt. 2

Show simple item record

dc.contributor.author SOROCEANU, Iurie
dc.contributor.author TINCOVAN, Sergiu
dc.date.accessioned 2021-05-25T22:24:19Z
dc.date.available 2021-05-25T22:24:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation SOROCEANU, Iurie, TINCOVAN, Sergiu. Grafica asistată de calculator: Ghid pentru lucrări de laborator. Pt. 2. Univ. Tehnică a Moldovei. Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme și Dispozitive Electronice. Chişinău: Tehnica-UTM, 2019. 76 p. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15220
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Prefață, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Materialul didactic (PARTEA 2) este destinat studenţilor de la Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, forma de studii la zi şi cu frecvenţă redusă. Lucrarea include denumiri, scopuri, sarcini, aspecte de executare şi exemple de efectuare a lucrărilor de laborator, conform programului de studii la unitatea de curs Grafica asistată de calculator în vederea pregătirii competente a specialiștilor în domeniul electronicii și telecomunicațiilor. Efectuarea lucrărilor contribuie la acumularea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice privind reprezentarea desenelor/proiectelor conform normelor de executare prin intermediul programului AutoCAD, precum şi citirea acestora. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject AutoCAD en_US
dc.subject desen tehnic en_US
dc.subject grafică inginerească en_US
dc.title Grafica asistată de calculator. Ghid pentru lucrări de laborator. Pt. 2 en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account