IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza activităţii comerciale în cadrul întreprinderii

Show simple item record

dc.contributor.advisor CILOCI, Rafael
dc.contributor.author GUŢU, Tatiana
dc.date.accessioned 2021-02-10T10:11:12Z
dc.date.available 2021-02-10T10:11:12Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation GUŢU, Tatiana. Analiza activităţii comerciale în cadrul întreprinderii: tz. de master: Programul de studiu: Administrarea afacerilor. Cond. şt. Rafael CILOCI. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2019. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/12792
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Summary, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Lucrarea dată a avut ca scop principal elaborarea recomandărilor pentru perfecționarea activității comerciale la întreprinderea studiată. Pentru succesul și extinderea eficientă a activității comerciale, este necesară o analiză constantă, revizuirea obiectivelor, valorilor și reperelor. În cadrul lucrării au fost analizate: piața imobilului mun. Chișinău, particularitățile, tendințele și perspectivele dezvoltării ei; atractivitatea ramurii, cu ajutorul modelului lui M. Porter; activitatea comercială a SRL Consomic, particularitățile lucrului cu clienți, cu datorii, activitatea de marketing; punctele tari și slabe a unității studiate, oportunitățile și amenințările din cadrul mediului extern, cu ajutorul metodei analizei SWOT; starea financiară a întreprinderii, utilizând metode de analiza orizontală, verticală și analiza indicatorilor. en_US
dc.description.abstract The main purpose of this paper was to develop recommendations for improvement of the commercial activity at the studied enterprise. For success and effective expansion of business activity, is required a constant review, review of objectives, values and benchmarks. We analyzed: The real estate market of Chisinau municipality, the peculiarities, trends and prospects of its development; the attractiveness of the branch, using M. Porter's model; the commercial activity of Consomic SRL, the particularities of the customer service, the debts, the marketing activity; strengths and weaknesses of the studied unit, opportunities and threats in the external environment, using the SWOT analysis method; the financial condition of the enterprise, using horizontal, vertical and analysis methods. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject piaţa imobilului en_US
dc.subject imobil en_US
dc.subject real estate en_US
dc.title Analiza activităţii comerciale în cadrul întreprinderii en_US
dc.title.alternative Analysis of company's trading activities en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account