Browsing 2019 by Title

Sort by: Order: Results:

 • GUŢU, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Lucrarea dată a avut ca scop principal elaborarea recomandărilor pentru perfecționarea activității comerciale la întreprinderea studiată. Pentru succesul și extinderea eficientă a activității comerciale, este necesară o ...
 • UNCU, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Scopul tezei de master constă în efectuarea unei analize sectoriale complexe a industriei de prelucrare a fructelor și a legumelor care să permită evidențierea principalelor probleme ale ramurii și efectuarea unei analize ...
 • CASTRAVEŢ, Corina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Scopul de bază al lucrării este de a analiza evoluția și situația actuală a sectorului industriei ușoare din RM, de a determina nivelul de competitivitate și de a stabili măsurile necesare spre implementare pentru majoararea ...
 • BARBULAT, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Teza are ca scop analiza activității de marketing a companiei Mico Catering, unde îmi propun elaborarea unui plan de măsuri pentru perfecționarea activității comerciale și oportunității de creștere și stimulare a vânzărilor ...
 • BOGACIUC, Alexandr (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Una din principalele condiții de sporire a eficienței întreprinderii este realizarea activitatății de marketing, ceea ce va asigura identificarea cerințelor cumpărătorilor privind sortimentul și calitatea produselor ...
 • BUNDUCHI, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Scopul lucrării constă în cercetarea complexă a problemei manageriale la momentul conceperii, înregistrării și organizarea afacerii proprii, pentru a descoperi care sunt condițiile de rigoare în domeniul studiat, cu ...
 • BRICIUC, Valeriu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  La elaborarea acestei teze de master s-au consolidat și aprofundat cunoștințele teoretice referitoare la investițiile străine în Republica Moldova. În prezenta lucrare mi-am propus ca scop efectuarea analizei financiare ...
 • SOLOMON, Margareta (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Scopul tezei constă în analiza activității economico-financiare a întreprinderii S.A.”BeSweet”, depistarea dificultăților și recomandarea direcțiilor de dezvoltare a întreprinderii.
 • SCRIPCARI, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  În această lucrare am studiat problemele și perspectivele eticii. Problemele etice se schimbă odată cu dezvoltarea societății umane, metodelor de comunicare și comerț. Am identificat problemele cu care se confruntă atît ...
 • CALIN, Viviana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Scoрul lucrării rерrеzintă studiul asреctеlor mеtodoligicе a еvaluării bunurilor imobilе comеrcialе în scoр dе asigurarе şi dеtеrminarеa valorii dе înlocuirе a bunului imobil comеrcial amрlasat în mun.Chişinău, sеct.Ciocana, ...
 • RUSU, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Evaluarea bunului imobil comercial constituie o problemă financiară dintre cele mai complexe, reprezentând un domeniu de sinteză, în care trebuie să se recurgă simultan la diverse metode de selectare a investiţiilor, de ...
 • DOMENTI, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Această teză de masterat a fost structurată în trei capitole, care la rîndul lor sunt separate în subcapitole. În capitolul I al tezei de masterat este prezentat aspectele generale ale activității contabilității manageriale, ...
 • CERNOBROVCIUC, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Teza de masterat în cauză este dedicată studierii conceptului de calitate și management al calității în condițiile economiei de piaţă. În prezent, tot mai multe întreprinderi autohtone sunt interesate în implementarea unui ...
 • SCOBICI, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  În cadrul tezei de master a fost descris detaliat ce reprezintă managementul calității în construcții, cum se reglementează în Republica Moldova cît și în Europa.
 • SALAMANDÎC, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Teza de masterat reprezintă o examinare a studiilor teoretice și practice privind administrarea surselor financiare aplicate pentru realizarea unui obiect de construcție.Scopul tezei de master constă în studierea managementul ...
 • MEREUTA, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Teza de master a fost elaborată în baza situaţiilor pe piaţa imobiliara a Republicii Moldova în perioada anilor 2016- 2019 şi are ca scop realizarea analizei pieţii imobiliare şi a activităţii companiei „ LID Intellegent ...
 • DÎNGA, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  În această lucrare se evidenţiază relaţia dintre instrumentele digitale de sănătate utilizate deja în alte ţări dezvoltate si implementarea, lor in sectorul medical la noi în ţara pentru a îmbunătăţi sectorul medical si a ...
 • BUCA, Mihaela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Scopul principal al lucrării date este de a analiza conceptul de strategie, cel de competitivitate şi metodele de evaluare a acesteia, de a determina nivelul de competitivitate al produselor întreprinderii studiate și de ...

Search DSpace


Browse

My Account