Show simple item record

dc.contributor.advisor SVERDLIC, Valentin
dc.contributor.author CERNOBROVCIUC, Mihai
dc.date.accessioned 2021-02-10T09:06:28Z
dc.date.available 2021-02-10T09:06:28Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation CERNOBROVCIUC, Mihai. Managementul calităţii în afaceri: tz. de master: Programul de studiu: Administrarea afacerilor. Cond. şt. Valentin SVERDLIC. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2018. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/12787
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Teza de masterat în cauză este dedicată studierii conceptului de calitate și management al calității în condițiile economiei de piaţă. În prezent, tot mai multe întreprinderi autohtone sunt interesate în implementarea unui management eficient a calității, adaptat la obiectivele strategice ale firmei. Autorul propune o combinare reuşită a teoriei clasice a managementului calității cu metodologia de diagnosticare a acestuia, utilizînd metodele cantitative şi calitative de analiză, adaptate la specificul funcţionării întreprinderilor autohtone. Totodată, în teză au fost propuse şi argumentate din punct de vedere economic măsuri pentru implementarea managementului calității totale şi sistemului integrat de management în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova. en_US
dc.description.abstract The Master's thesis is dedicated to studying the concept of quality and quality management under market economy conditions. At present, more and more domestic enterprises are interested in implementing an efficient quality management tailored to the strategic objectives of the firm. The author proposes a successful combination of classical quality management theory with its diagnostic methodology, using quantitative and qualitative analytical methods adapted to the specifics of the functioning of domestic enterprises. At the same time, in the thesis economic measures were proposed and reasoned for the implementation of the total quality management and the integrated management system within the enterprises of the Republic of Moldova. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject managementul calităţii en_US
dc.subject întreprinderi en_US
dc.subject calitate en_US
dc.subject quality en_US
dc.subject quality management en_US
dc.subject enterprises en_US
dc.title Managementul calităţii în afaceri en_US
dc.title.alternative Quality management in business en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account