IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza competitivităţii sectorului industriei uşoare

Show simple item record

dc.contributor.advisor GHEORGHIŢĂ, Maria
dc.contributor.author CASTRAVEŢ, Corina
dc.date.accessioned 2021-02-10T08:55:23Z
dc.date.available 2021-02-10T08:55:23Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation CASTRAVEŢ, Corina. Analiza competitivităţii sectorului industriei uşoare: tz. de master: Programul de studiu: Administrarea afacerilor. Cond. şt. Maria GHEORGHIŢĂ. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2019. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/12785
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Scopul de bază al lucrării este de a analiza evoluția și situația actuală a sectorului industriei ușoare din RM, de a determina nivelul de competitivitate și de a stabili măsurile necesare spre implementare pentru majoararea competivității întreprinderilor din sectorul industriei. en_US
dc.description.abstract The main purpose of the paper is to analyze the evolution and the current situation of the light industry sector in the Republic of Moldova, to determine the level of competitiveness and to establish the necessary measures for implementation in order to increase the competitiveness of the enterprises in the industry. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject industria uşoară en_US
dc.subject competitivitate en_US
dc.subject întreprinderi en_US
dc.subject light industry en_US
dc.subject enterprises en_US
dc.subject competitiveness en_US
dc.title Analiza competitivităţii sectorului industriei uşoare en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account