IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Generaţiile curente şi viitoare pon: privire de ansamblu asupra tehnologiilor pon existente şi direcţiile de dezvoltare

Show simple item record

dc.contributor.author BELEUŢA, Alina
dc.date.accessioned 2019-03-21T10:18:59Z
dc.date.available 2019-03-21T10:18:59Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation BELEUŢA, Alina. Generaţiile curente şi viitoare pon: privire de ansamblu asupra tehnologiilor pon existente şi direcţiile de dezvoltare. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-17 noiembrie, 2012. Chișinău, 2013, vol. 1, pp. 17-20. ISBN 978-9975-45-249-6. ISBN 978-9975-45-250-2 (Vol.1). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-249-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/1147
dc.description.abstract Autorul descrie evolu ţ ia tendin ţ elor GPON ş i trendurile asociate lor în industrie. Introduce pe scurt ş i compară tehnologiile actuale PON ş i descrie op ţ iunile pentru migrare la tehnologii de acces de noua generaţie. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject PON en_US
dc.subject migrare en_US
dc.subject GPON en_US
dc.subject servicii Triple Play en_US
dc.subject ITU en_US
dc.subject WDM PON en_US
dc.title Generaţiile curente şi viitoare pon: privire de ansamblu asupra tehnologiilor pon existente şi direcţiile de dezvoltare en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account