IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza pieţelor de comunicaţii existente în Republica Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author LUPAN, Mariana
dc.contributor.author PULBERE, Veronica
dc.date.accessioned 2019-03-21T10:18:05Z
dc.date.available 2019-03-21T10:18:05Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation LUPAN, Mariana, PULBERE, Veronica. Analiza pieţelor de comunicaţii existente în Republica Moldova. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-17 noiembrie, 2012. Chișinău, 2013, vol. 1, pp. 25-28. ISBN 978-9975-45-249-6. ISBN 978-9975-45-250-2 (Vol.1). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-249-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/1145
dc.description.abstract În cadrul oricărei ramuri datorită existenţei cererii şi ofertei se crează piaţa. În dependenţă de specificul acesteia, de numărul de agenţi economici ce activează în cadrul ei, de natura produsului sau serviciului care sunt oferite pe piaţă se delimitează multiple tipuri de pieţe în funcţie de tipul concurenţei. O astfel de situaţie se depistează şi în cadrul ramurii de comunicaţii electronice. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject economie de piață en_US
dc.subject companii en_US
dc.subject monopol en_US
dc.subject duopol en_US
dc.subject oligopol en_US
dc.title Analiza pieţelor de comunicaţii existente în Republica Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account