Browsing Articole by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Pe 18 februarie 2011 rectorul UTM, acad. Ion Bostan, a acordat un interviu pentru publicaţia de limbă engleză a Agenţiei independente de media „The European Times” („Timpul Europei”) din Londra, Marea Britanie. ...
 • DOHOTARU, Leonid; RUSU, Alexandru; VEREJAN, Ana; MORARU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Toate cele peste 50 de specialităţi inginereşti pe care le oferă cele 10 facultăţi ale UTM au la bază discipline general-universitare: matematica, fizica, chimia, informatica. Pentru toate specialităţile inginereşti aceste ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Studentul FIMM Sergiu Mihăilă, specialitatea „Maşini şi aparate în industria alimentară”, sub egida conducătorului ştiinţific Victor Oţel, şi-a propus să elaboreze o instalaţie de prelucrare a vinetei prin electroplasmoliză, ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  În cadrul unui stagiu de practică la Compania „Uniflux-Line”, studenta FRT Ana Vovc a manifestat un interes sporit pentru tehnologiile moderne de telecomunicaţii WAN (Wide Area Network): ATM, Frame Relay, X.25, IP, MPLS. ...
 • Cuantera 
  Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Dispozitivul „Cuantera” elaborat de doctorandul Ştefan Balica în Laboratorul de Micro- Optoelectronică (conducător ştiinţific: Valerian Dorogan, prof. univ., dr. hab.) reprezintă un emiţător de radiaţie laser cu diverse ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Se știe că îndrumătorul de grupă academică are un rol decisiv în trasarea unui făgaș optim universitar pentru studenţii anului întâi. Se știe că atunci când absolventul din învăţământul preuniversitar, obişnuit cu ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  P e 17 februarie 2011 Consiliul Rectorilor din RM și Oficiul Naţional TEMPUS au organizat la UTM un seminar cu genericul „Guvernarea universitară: abordări moderne în contextul experienţei Uniunii Europene”. Lucrările ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Posibilităţile de înregistrare şi perspectivele de implementare a elaborărilor ştiinţifice din domeniul microelectronicii, optoelectronicii şi a tehnologiilor informaţionale, inclusiv a dispozitivelor electronice pentru ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Pe 25 ianuarie 2011 Senatul UTM a examinat două chestiuni importante pentru menţinerea nivelului înalt de calitate a UTM: „Cercetarea ştiinţifică în 2010” (raportor – dl Valerian Dorogan, prorector pentru cercetarea ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Viceprimarul municipiului Chişinău, dl Nistor Grozavu, fost excelent decan al Facultăţii de Urbanism şi Arhitectură a UTM pe parcursul multor ani, are un minunat fecior cu acelaşi nume – Nistor Grozavu. Tatăl Nistor ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Pe 17 februarie a.c. c u n o s c u t u l savant matematician din Moscova, prof. Eugen Grebenicov, membru de onoare al AŞM, Doctor Honoris Causa al UTM, originar din Moldova, a fost omagiat de comunitatea ştiinţifică ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  La iniţiativa dnei Larisa Bugaian, prorector pentru studii de masterat și doctorat, prof. univ., dr. hab., în perioada 17-27 ianuarie 2011 la UTM s-a desfășurat un important curs de pregătire practică a formatorilor ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  După ce pe la toate blocurile de studii din cele trei campusuri ale UTM – Centru, Botanica, şi Râșcani – a fost organizată o largă popularizare printre studenţii din anii de absolvire și printre agenţii economici ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Distincţia „Calitate Europeană”, conform standardelor europene, oferită de Asambleea Europeană din Oxford, Marea Britanie, 2010 Top mondial: locul 3762 din 8000 de universităţi ale lumii, conform clasamentului webometric, ...
 • BOSTAN, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Am deosebita plăcere de a mă adresa vouă, dragi elevi-absolvenţi din învăţământul preuniversitar, cu anumite sfaturi acum, când voi meditaţi cu emoţii asupra viitoarei profesii.
 • BALMUŞ, Ion; REŞITCA, Vladislav; CALOS, Sergiu; TOPOREŢ, Victor; SPÂNU, Constantin; STRATAN, Ion; TOCA, Alexei; CARTOFEANU, Vasile; ANDRONIC, Serghei; ŢURCANU, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  În articol se vorbeşte despre facultăţile Universitatăţii Tehnice a Moldovei
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Pe 20-22 mai 2010 UTM a găzduit cea de-a III-a ediţie a Conferinţei Internaţionale „Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică” (ICTEI-2010), organizată în mod tradiţional de cele două facultăţi de profil ale UTM – FRT şi FCIM.
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  CIRUISEF este o Reţea a Agenţiei Universitare Francofone, organizată în 1988, care reuneşte responsabili din diverse universităţi francofone ale lumii şi acordă o atenţie deosebită reformei învăţământului universitar prin ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Ronald Verhe, profesor la Universitatea Gand din Belgia, Doctor Honoris Causa al UTM, este un vechi prieten al UTM. Mereu a găsit timp pentru a acorda un ajutor consistent fiela Chişinău, fielaGand,pentruca noi să păşim ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Sergiu Scobioală a absolvit Filiera Francofonă „Technlogies Alimentaires” la FTMIA. În timpul unei practici didactice în s. Burlacu, Cahul, la firma viti-vinicolă moldo-italiană Lion Gri a fost remarcat de specialiştii ...

Search DSpace


Browse

My Account