IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Ziarul «Mesager universitar» by Subject "Universitatea Tehnica a Moldovei"

Browsing Ziarul «Mesager universitar» by Subject "Universitatea Tehnica a Moldovei"

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2002)
  Concursul în medie pe universitate (9 facultăţi) a întrecut cifra de 4 candidaţi pe un loc. La unele specialităţi cifra de concurs s-a ridicat pînă la 12:1, iar apogeul a fost de 46:1. Sînt cifre concludente pentru politica ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Pe ogorul didactico-ştiinţific al UTM a răsărit o nouă promoţie impunătoare de 2032 de ingineri-Licenţă în 60 de specialităţi şi 543 ingineri-Masterat în 42 de programe. Este un prinos foarte preţios, care fortifică economia ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2002)
  O ediţie cu gust artistic modern pe cca o sută de pagini, format “A-4”, hârtie impecabilă şi peste… 1500 de fotografii tip vinietă. Sânt fotografiile absolvenţilor UTM, aranjate pe facultăţi şi specialităţi, tot aici şi o ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2003)
  La 7 mai 2003 la Universitatea Tehnică din Moldova a avut loc o întâlnire de lucru a Excelenţei Sale Pamela Hyde Smith, ambasadorul SUA la Chişinău, cu studenţii, cadrele didactico-ştiinţifice şi colaboratorii acestei ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  La Catedra „Economie şi management în industrie” a FIEB de mai mulţi ani se practică elaborarea tezelor de licenţă complexe, bazate pe analiza diagnostic, cu elaborarea măsurilor de îmbunătăţire pentru o întreprindere ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  În perioada 15-18 mai 2017, Universitatea Regală din Belfast, Marea Britanie a găzduit al XVII-a Forum Internațional de Termoelectricitate, organizat de Academia Internațională de Termoelectricitate (AIT). Din partea RM, ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2003)
  UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru educaţie, Ştiinţă şi Cultură) a declarat anul 2003 - Anul Dimitrie Cantemir, cu ocazia împlinirii a 330 de ani de la naşterea Domnitorului Moldovei, mare cărturar enciclopedist ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2002)
  Dl Vlad Modîrcă, arhitect-şef al capitalei, arhitect emerit al RM, laureat al Premiului de Stat şi preşedinte al Uniunii Arhitecţilor din Moldova, a avut bunăvoinţa să accepte pentru mai multe zile de caniculă aproape ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Pe 22 iunie 2016, în fața Comisiei de stat pentru susținerea proiectelor de licență s-au prezentat studenții gr. AI-121, Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale (șef - dr., conf. Dumitru CIORBĂ), specialitatea ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2002)
  Nici sfera serviciilor moderne nu poate fi desăvîrşită fără dezvoltarea industriei, în care să activeze ingineri şi tehnicieni dotaţi. Afirm cu toată certitudinea, că tineretul tot mai mult se convinge de faptul că anume ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Dorin BALAN, Marian BEJENARI, Marius ADAUGE, Andrian ALCAZĂ, Sergiu BORDEA de la Filiera Anglofonă, Florin RUSU - specialitatea „Tehnologii Informaționale”, FCIM, Nastya TIGHINEAN - specialitatea „Marketing și logistică”, ...
 • STOICEV, Petru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Catedra [„Mașini și Sisteme de Producție”] asigură pregătirea inginerilor la specialitatea „Maşini şi Sisteme de Producţie”, iar din septembrie 2012 şi la specialitatea „Construcţii şi Echipamente de Maşini Agricole”, ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2003)
  La această catedră studenţii UTM îşi vor îndeplini serviciul militar cu termen redus – 3 luni. Studenţii vor obţine grade militare. După absolvire, la dorinţă, ei vor putea fi angajaţi la serviciu în Armata Naţională.
 • LEON, Leo (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2003)
  Peste 30 de instituţii de cercetare-dezvoltare din 13 ţări ale Europei au înaintat în Comisia Europeană proiectul de creare a Centrului de excelenţă pentru studiul materialelor semiconductoare multifuncţionale. Proiectul ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea ştiinţifică „Direct Growth of Freestanding ZnO Tetrapod Networks for Multifunctional Applications in Photocatalysis, UV Photodetection, and Gas Sensing”, ai căror co-autori sunt şi doctoranzii Vasili CREŢU (a. IV) ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Adunarea generală a Secţiei știinţe inginerești și tehnologice a AȘM a audiat și a aprobat rapoartele de activitate știinţifică și inovaţională, desfășurată în 2015 de către subiecții de cercetare, arondați secției, și a ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  O delegaţie a RM în componenţa acad. Ion Bostan, rector al UTM; acad. Gheorghe Duca, preşedinte al AŞM; acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreşedinte al AŞM, s-a deplasat la Bucureşti și a examinat cu dl Marius-Ioan Piso, ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Prin Hotărârea Senatului UTM din 23.02.2016 privind alegerea membrilor Senatului pentru perioada 2016-2021 au fost aprobate: componenţa Senatului; componenţa nominală a Comisiei electorale pentru alegerea Senatului; ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2003)
  Din 8 studenţi-premianţi ai Concursului de Terminologie, care s-a desfăşurat pe durata de aproximativ jumătate de an (octombrie 2002 – aprilie 2003), cei mai mulţi s-au arătat a fi de la UTM – 5 la număr.
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Săptămâna dedicată semicentenarului UTM a debutat cu o Conferinţă ştiinţifică jubiliară a studenţilor şi colaboratorilor UTM. În debutul manifestării, acad. Ion Bostan, rectorul UTM, a subliniat semnificaţia conferinţelor ...

Search DSpace


Browse

My Account