Secţia Ştiinţe Socio-Umane

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor → 2019

Volumul 2

SECŢIA ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES SECTION

Adaosuri nocive în produsele alimentare CARASIOVA Aliona

472

Filosofia şi reflecţiile asupra esenţei şi specificului ei în operele gânditorilor români MAFTEI Vitalie

475

Securitatea alimentară: produse din carne MITITELU Maia

479

Vestimentatia - cheia succesului MORNEALA Alexandru

484

Asupra unor metode speciale de investigații și de prevenție moderne în procedurile penale PÂNTEA Serghei

487

Fericirea – problema perenă a filosofiei PAUNESCU Ana-Maria

491

Sistema politică. Cum funcţionează şi cum ne ajută POCIUMBANU Gabriela, PANIŞ Iulian

494

Timpul şi spaţiul în ştiinţa contemporană POPUŞOI Cristian

497

Raportul dintre Umanism și Biserică în Epoca Renaşterii POPUŞOI Radu

501

Riscul federalizării Republicii Moldova POPUŞOI Radu

505

Produse alimentare pentru copii: importanţa şi perspective RABEI Anastasia

509

Моббинг и дискриминация на рабочем месте РЕЗНИЧЕНКО Ирина

513

Drepturile omului şi democraţia RUSANOVSCHI Mihaela

516

Methods of determining attention using EEG waves PARASCHIV Ruxanda Victoria

518

Procesul de organizare a business-ului unui restaurant SÎRGHI Cristina

522

Abordarea filosofică a timpului FRUNZE Valentina

524

Проблема незнания в философии Cократа ВИШНЯКОВА Наталья

528

Роль сознания и бессознательности КОМАРОВА Дарья

531

Научно-технический прогресс как зло и благо КОРОТИЙ Диана

534

Schopenhauer şi Eminescu GUȚU Crina

537

Probleme geopolitice ale statului-naţiune în era globalizării ŢURCANU Alina

541

Connfucius şi respectul faţă de om COJOCARU Carolina

545

Aspecte generale privind nedemnitatea succesorală STAMATI Mihaela

548

E-Democraţie. Democraţie digitală BULAT Alexandr

552

Necesitatea de a fi virtuos CRIJANOVSCHII Ştefan

556

Recent Submissions

 • PARASCHIV, Ruxanda Victoria (Tehnica UTM, 2019)
  The types of attention studied by the current scientific literature are consistent with the various manmade activities. Because only in the time when attention, regardless of its type, allows for effective interaction with ...
 • CRÎJANOVSCHII, Ştefan (Tehnica UTM, 2019)
  Virtutea este inclinaţia omului de a proceda în majoritatea cazurilor într-un mod cît mai corect, ea este o parte importantă a concepţiei despre lume a fiecărui individ, în baza virtuţii sau lipsei ei acţionăm în lume. Ea ...
 • BULAT, Alexandr (Tehnica UTM, 2019)
  În perioada actuală tot mai puternic se manifestă insuficiența sistemului democratic actual de a reprezinta toate categoriile sociale, tot mai des situația democratică relativ benefică derapează spre o situație defectuoasă. ...
 • STAMATI, Mihaela (Tehnica UTM, 2019)
  Pentru ca succesorul să poată accede la bunurile care i-au fost lăsate ca moştenire, trebuie să întrunească calitatea de fi demn. Nedemnitatea succesorală nu este nimic altceva decât o sancţiune prevăzut de legislaţia ...
 • COJOCARU, Carolina (Tehnica UTM, 2019)
  Confucius este considerat un mare filosof chinez ce se baza pe respectul față de oameni. În filosofia sa, Confucius a introdus un șir de invățături și fapte, dintre care face parte concepția cerului și ordonarea cerească. ...
 • ŢURCANU, Alina (Tehnica UTM, 2019)
  Articolul caracterizează succint statul-naţiune, descrie specificul procesului de globalizare şi evidenţiază unele din problemele geopolitice cu care se confruntă statele-naţiune în era globalizării. S-a constatat, că ...
 • GUŢU, Crina (Tehnica UTM, 2019)
  Există mai multe motive care ne-ar îndreptăţi să vorbim despre formaţia intelectual germană a marelui poet român-Mihai Eminescu. Cazul dat e unul de excepţie în istoria culturii universale, poetul nu doare e modelat de o ...
 • КОРОТИЙ, Диана (Tehnica UTM, 2019)
  Научно-технический прогресс – это несомненно благо. На протяжении всей истории человечества мы видим это. Однако, есть проблемы, которые он вызвал. С точки зрения человека наука перестала быть событием. Развитие ...
 • КОМАРОВА, Дарья (Tehnica UTM, 2019)
  Сознание представляет собой высшую форму психического отражения, являющуюся продуктом исторического развития человека и возникающую в процессе совместной продуктивной, предметной деятельности людей и их общения посредством ...
 • FRUNZE, Valentina (Tehnica UTM, 2019)
  Din totdeauna, timpul a fost ceva fascinant pentru omenire. Problema timpului a fost cercetată de gânditori din cele mai vechi timpuri. Mulți filosofi (precum Platon, Aristotel, I. Kant) şi oameni de ştiință (precum ...
 • SIRGHI, Cristina (Tehnica UTM, 2019)
  Deschiderea unui restaurant nu este o treabă uşoară şi necesită o documentare amănunţită, cunoştinţe specializate, creativitate şi pragmatism. Pasiunea pentru bucătărie denotă calităţile imperative pentru un bun patron de ...
 • RUSANOVSCHI, Mihaela (Tehnica UTM, 2019)
  Statul de drept ăi protecţia drepturilor omului sunt necesare pentru ca o democraţie să funcţioneze; să existe în realitate. Acest lucru se datorează faptului că, într-o democraţie, poporul ("cetăţenii") este suveranul şi, ...
 • РЕЗНИЧЕНКО, Ирина (Tehnica UTM, 2019)
  Моббинг и дискриминация на рабочем месте является актуальной проблемой, которая имеет широкое распространение по всему миру. В данной статье рассматривается сходства и различия данных понятий, происхождение, характер, виды, ...
 • RABEI, Anastasia (Tehnica UTM, 2019)
  Pornind de la piramida celor 5 nevoi fundamentale ale omului, emisă de A. Maslow, nevoia primordială, psihologică, a omului este mâncarea. Abia după ce se consideră că este satisfăcută, se poate trece la acordarea atenţiei ...
 • POPUŞOI, Radu (Tehnica UTM, 2019)
  Conflictul din Transnistria, la fel ca și alte conflicte precum cele din Osetia, Abkhazia și Karabakh erau conflicte pur politice organizate/susținute de Kremlin pentru a păstra URSS sau de a menține capuri de poduri de ...
 • POPUŞOI, Radu (Tehnica UTM, 2019)
  Una din principalele principii ale filosofiei este că totul se află în continuă mişcare/transformare/evoluţie; aceleaşi legi se respectă şi în cadrul istoriei. Astfel, creştinismul începând cu dezvoltarea sa a trecut prin ...
 • POPUŞOI, Cristian (Tehnica UTM, 2019)
  Timpul şi spaţiul sunt noţiuni des întâlnite atât în filosofie, cât şi în ştiinţă. În perioade diferite, aceste noţiuni au fost înţelese destul de diferit. Deşi pare straniu, dar ştiinţa modernă privind timpul şi spaţiul ...
 • POCIUMBANU, Gabriela; PANIȘ, Iulian (Tehnica UTM, 2019)
  În acest articol se vorbește despre necesitatea existentei unui regim politic. Tipologia regimurilor politice. Cum lucrează un regim politic, de ce avem nevoie de partide, și care sunt alternativele. Compararea tipologiilor ...
 • PAUNESCU, Ana-Maria (Tehnica UTM, 2019)
  Creierul nostru este artizanul fericirii sau nefericirii noastre. La fel, și universul nostru emoțional. Cam asta este ce ar spune cei care consideră, cu maturitate, că suntem intr-o mare măsură noi în sine responsabili ...
 • PÂNTEA, Serghei (Tehnica UTM, 2019)
  Realitatea socială arată că o pondere considerabilă a infractorilor fac uz de tehnologiile moderne, sunt în pas cu cele mai noi schimbări în domeniu, ceea ce îngreunează mult activitatea de prevenire, relevare și combatere ...

View more