IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Conceptual approaches and the effects of circular economy

Show simple item record

dc.contributor.author CILOCI, Rafael
dc.contributor.author GHEORGHIŢA, Maria
dc.contributor.author ŢURCAN, Iuliu
dc.date.accessioned 2020-06-24T08:59:18Z
dc.date.available 2020-06-24T08:59:18Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation CILOCI, Rafael, GHEORGHIŢA, Maria, ŢURCAN, Iuliu. Conceptual approaches and the effects of circular economy. In: Journal of Social Sciences. 2020, Vol. 3(2), pp. 13-22. ISSN 2587-3490. eSSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.issn 2587-3490
dc.identifier.issn 2587-3504
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3871308
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/8993
dc.description.abstract Nowadays at the international level special attention is drawn to sustainable development, based on the transition from the linear economy to the circular one and considering that the concept of circular economy is still underexamined, in this research is proposed to examine different conceptual approaches of the circular economy, highlighting the major discrepancies between the linear and the circular economy, as well as the multidimensional impact of the implementation on the circular economy. The linear economy that considers the natural resources inexhaustible, being relevant for the entire period of the development of humanity is no longer valid. At the moment there are major imbalances that endanger the very existence of humanity, and the reorientation towards the circular economy determines a consumption model that involves the reduction and waste recycling, ensures the ecological design and implicitly the improvement of life quality. "Closing the circle" of production-consumption is a future-oriented agenda, which ensures sustainable development in the conditions of globally population growth and induce higher life quality. The circular economy is a modern economic approach, determined by the socio-economic evolution and the aggravation of the ecological problems. It is a paradigm that aims to maintain the balance between consumption and resources, society and nature. en_US
dc.description.abstract Pornind de la faptul că actualmente la nivel global dezvoltării durabile i se atrage o atenţie deosebită, bazată pe tranziţia de la economia liniară la cea circulară și, ţinând cont că conceptul de economie circulară este încă destul de puţin examinat, articolul propune examinarea diferitor abordări conceptuale ale economiei circulare, evidenţierea discrepanţelor majore dintre economia liniară și cea circulară, precum și impactul multidimensional al implementării economiei circulare. Economia liniară ce consideră resursele naturale inepuizabile, fiind valabilă pe toată durata de dezvoltare a umanităţii, nu mai e validă. La moment, se atestă dezechilibre majore ce pun sub pericol însăși existenţa omenirii, iar reorientarea către economia circulară determină un model de consum ce implică reducerea și reciclarea deșeurilor, asigură proiectarea ecologică și implicit îmbunătăţirea calităţii vieţii. ,,Închiderea cercului” de producere-consum este o agendă orientată spre viitor, ce asigură o dezvoltare sustenabilă în condiţiile creșterii populaţiei la nivel global și determină creșterea calităţii vieţii. Economia circulară este o abordare economică modernă, determinată de evoluţia socioeconomică și agravarea problemelor ecologice. Este o paradigmă ce are ca obiectiv menţinerea echilibrului dintre consum și resurse, socium și natură. ro
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject linear economy en_US
dc.subject circular economy en_US
dc.subject sustainable development en_US
dc.subject economie liniară en_US
dc.subject economie circulară en_US
dc.subject dezvoltare durabilă en_US
dc.title Conceptual approaches and the effects of circular economy en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account