Show simple item record

dc.contributor.author BUGAIAN, Larisa
dc.contributor.author DIACONU, Cristina
dc.date.accessioned 2020-06-24T08:46:09Z
dc.date.available 2020-06-24T08:46:09Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation BUGAIAN, Larisa, DIACONU, Cristina. Circular economy: concepts and principles. In: Journal of Social Sciences. 2020, Vol. 3(2), pp. 5-12. ISSN 2587-3490. ESSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.issn 2587-3490
dc.identifier.issn 2587-3504
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3871301
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/8992
dc.description.abstract The 21st century is largely determined by the current phenomenon of globalization. It is gaining more powerful valences, has caused environmental issues that require a global sustainable solution. Limited natural resources, rapid deterioration of air, water, and soil quality, global warming, deterioration of the ozone layer, glacier melting, the loss of biodiversity - are just some of them. Looking beyond the current „take-makewaste” model, humanity continues to consume more resources and contribute more to environmental degradation. The linear economy, which relies exclusively on resource extraction, is no longer a viable option. Circular economic model is the solution to do things differently, in a sustainable manner. It is an economic system aimed at eliminating waste and ensure continual use of resources through repairing, refurbishing, recycling and reusing existing materials and products. This paper aims at improving the understanding of the circular economy concept based on an extensive literature review, as well as its various dimensions, concepts and principles. en_US
dc.description.abstract Secolul XXI este determinat în mare parte de fenomenul actual al globalizării. Acesta câștigă valenţe tot mai puternice, provocând probleme de mediu care necesită o soluţie durabilă globală. Resursele naturale limitate, deteriorarea rapidă a calităţii aerului, apei și solului, încălzirea globală, deteriorarea stratului de ozon, topirea gheţarilor, pierderea biodiversităţii sunt doar câteva dintre acestea. Privind dincolo de modelul actual de „ia-fă-consumă-aruncă”, umanitatea continuă să consume tot mai multe resurse și să contribuie tot mai mult la degradarea mediului. Economia liniară, care se bazează exclusiv pe extragerea resurselor, nu mai este o opţiune viabilă. Modelul circular este soluţia de a face lucrurile diferit, într-o manieră durabilă. Este un sistem economic menit să elimine deșeurile și să asigure utilizarea continuă a resurselor prin repararea, renovarea, reciclarea și reutilizarea materialelor și produselor existente. Acest articol are drept scop îmbunătăţirea înţelegerii conceptului de economie circulară bazat pe o analiză extinsă a literaturii de specialitate, precum și a diverselor dimensiuni, concepte și principii. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject circular economy en_US
dc.subject sustainability of economy en_US
dc.subject recycling waste en_US
dc.subject reuse waste en_US
dc.subject waste en_US
dc.subject economie circulară en_US
dc.subject durabilitatea economiei en_US
dc.subject reciclarea deșeurililor en_US
dc.subject reutilizarea deșeurilor en_US
dc.subject deșeuri en_US
dc.title Circular economy: concepts and principles en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account