IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Load-bearing capacity of damaged reinforced concrete span structures strengthened with prestressed metal casings

Show simple item record

dc.contributor.author DANILENKO, Denis
dc.contributor.author ZAVOLOKA, Michael
dc.contributor.author KARPIUK, Vasyl
dc.contributor.author KARPIUK, Irina
dc.contributor.author RUSU, Ion
dc.date.accessioned 2020-06-11T11:41:19Z
dc.date.available 2020-06-11T11:41:19Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation DANILENKO, Denis, ZAVOLOKA, Michael, KARPIUK, Vasyl et al. Load-bearing capacity of damaged reinforced concrete span structures strengthened with prestressed metal casings. In: Journal of Engineering Science. 2020, Vol. 27(2), pp. 106-127. ISSN 2587-3474. eISSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.issn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri https://doi.org/10.5281/zenodo.3784362
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/8887
dc.description.abstract This article deals with the results of system experimental research of the loadbearing capacity, stress-strain behaviour and crack resistance of damaged 2,000x200x100 mm reinforced concrete beams with prestressed external metal casings that have been subjected to high-level static and low-cycle alternate loading. Specifically, the teststatistical curves illustrates strengths of the inclined cross-sections (collapsing transverse force), sagging deflections, widths of the normal and inclined cracks before collapse of the beams, projection lengths of the dangerous inclined cracks on the longitudinal axis and the average distances between normal cracks along the element lengths versus the design and external factors. Comparative analysis was made to check the impact of the main design and external factors on the indicated load-bearing capacity parameters of the common reinforced concrete beams subjected to a single-time stepwise increasing (series 1) and high-level low-cycle alternate loading (series 2) as well as to the strengthened with metal casings beam elements that have been damaged through normal and cross inclined cracks in the course of previous tests (series 3) subjected to a repeated action of similar low-cycle alternate loading. All tested beam samples were manufactured and tested in accordance with the experimental design theory and D-optimum plan of Box B4. en_US
dc.description.abstract În articol sunt prezentate rezultatele experimentale privind capacitatea portantă, comportamentul la efort și rezistenţa la fisurare a grinzilor de beton armat de 2.000x200x100 mm deteriorate, armate cu carcase metalice exterioare precomprimate care au fost supuse unei încărcări alternative statice și cu ciclu scăzut la nivel înalt. Au fost analizate curbele test-statistice care ilustrează punctele forte ale secţiunilor transversale înclinate (forţa transversală care se prăbușește), deviaţii înclinate, lăţimile fisurilor normale și înclinate înainte de prăbușirea grinzilor, lungimile de proiecţie a fisurilor periculoase înclinate de pe axa longitudinală și distanţele medii între fisurile normale de-a lungul lungimilor elementului faţă de design și factorii externi. Analiza comparativă a fost făcută pentru a verifica impactul principalului design și al factorilor externi asupra parametrilor de capacitate de sarcină indicaţi ai grinzilor de beton armat obișnuite supuse unei creșteri în trepte unice (seria 1) și a unei încărcări alternative cu ciclu scăzut la nivel înalt (seria 2), precum și elementele de fascicul armat cu carcase metalice deteriorate prin fisuri normale și încrucișate în timpul încercărilor anterioare (seria 3), supuse unei acţiuni repetate de încărcare alternativă similară cu ciclu scăzut. Toate eșantioanele testate au fost fabricate și testate în conformitate cu teoria experimentală a proiectului și cu planul D de optimizare Box B4. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject reinforced concrete beams en_US
dc.subject concrete beams en_US
dc.subject beams en_US
dc.subject metal casings en_US
dc.subject grinzi de beton armat en_US
dc.subject carcase metalice en_US
dc.title Load-bearing capacity of damaged reinforced concrete span structures strengthened with prestressed metal casings en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account