IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Preliminary risk assessment of work-related musculoskeletal disorders in small-scale feed mills

Show simple item record

dc.contributor.author ADETIFA, Babatunde O.
dc.contributor.author OKEWOLE, Oyewole T.
dc.contributor.author SAMUEL, Taiwo M.
dc.contributor.author AKINYEMI, Olasunkanmi O.
dc.contributor.author ADEYEMI, Hezekiah O.
dc.date.accessioned 2020-06-11T11:23:14Z
dc.date.available 2020-06-11T11:23:14Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation ADETIFA, Babatunde O., OKEWOLE, Oyewole T. SAMUEL, Taiwo M. et al. Preliminary risk assessment of work-related musculoskeletal disorders in small-scale feed mills. In: Journal of Engineering Science. 2020, Vol. 27(2), pp. 95-105. ISSN 2587-3474. eISSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.issn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri https://doi.org/10.5281/zenodo.3784360
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/8886
dc.description.abstract Feed mills of low capacities have become the major source of feeds for the agrarians in developing countries. Operations carried out in these feed mills do not totally conform to the standard operations and safety requirements in large scale feed mills. Therefore this paper is aimed at assessing the possibility of work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) in these feed mills. A preliminary assessment of the risk was carried out using onsite investigation, interview of workers and a pen-and-paper based analytical tools. Feed discharge, weighing and manual material handling (lifting) operations were evaluated with Quick Exposure Check (QEC) and Rapid Entire Body Assessment (REBA) tools. Results showed that 70 and 60% of the workers experience body pains after and during work respectively. The workers expressed dissatisfaction due to the pains experienced in different body regions. QEC and REBA evaluation showed that the body regions with a high risk of WMSDs are back, shoulder and neck regions for discharge operation; wrist, back, shoulder and neck regions for weighing operation; and back, shoulder, neck, wrist, legs, and elbow regions for manual material handling. WMSDs mitigation measures were suggested for each operation based on identified cause. en_US
dc.description.abstract Fabricile de furaje cu mici capacităţi au devenit principala sursă de furaje pentru agrarii din ţările în curs de dezvoltare. Operaţiunile efectuate nu corespund în totalitate cerinţelor standard și operaţiunilor de siguranţă la fabricile de furaje cu scară largă. Prezenta lucrare are ca obiectiv evaluarea posibilităţii de dezvoltare a afecţiunilor musculoscheletice legate de muncă (WMSD) în aceste fabrici de furaje. O evaluare preliminară a riscului a fost realizată folosind investigaţii la faţa locului, interviul lucrătorilor și instrumente de analiză bazate pe pix și pe hârtie. Operaţiunile de descărcare a furajelor, cântărirea și manipularea manuală (ridicare) a materialelor au fost evaluate cu instrumente de verificare rapidă a expunerii (QEC) și instrumente de evaluare rapidă a corpului complet (REBA). Rezultatele au arătat că 70 și 60% dintre lucrători se confruntă cu dureri corporale după și în timpul lucrului. Muncitorii și-au exprimat nemulţumirea din cauza durerilor suferite în diferite regiuni ale corpului. Evaluarea QEC și REBA a arătat că regiunile corpului cu risc ridicat de SMD sunt regiunile din spate, umăr și gât pentru operaţiunea de descărcare; regiuni de încheietura mâinii, spatelui, umerilor și gâtului pentru o cântărire; și spate, umăr, gât, încheietura mâinii, picioare și cot pentru o manevrare manuală a materialelor. Au fost sugerate măsuri de atenuare a SMD pentru fiecare operaţiune pe baza cauzei identificate. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject feed weighing en_US
dc.subject feed mixing en_US
dc.subject feed discharge en_US
dc.subject furaje en_US
dc.title Preliminary risk assessment of work-related musculoskeletal disorders in small-scale feed mills en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account