IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Absorbția optică și fotoluminescența compozitului Ga2S3-Ga2O3

Show simple item record

dc.contributor.author CARAMAN, Iuliana
dc.contributor.author EVTODIEV, Igor
dc.contributor.author UNTILA, Dumitru
dc.contributor.author DMITROGLO, Liliana
dc.contributor.author EVTODIEV, Silvia
dc.contributor.author SPRINCEAN, Veaceslav
dc.contributor.author CARAMAN, Mihail
dc.contributor.author EVTODIEV, Igor
dc.contributor.author UNTILA, Dumitru
dc.contributor.author EVTODIEV, Silvia
dc.contributor.author PALACHI, Leonid
dc.date.accessioned 2020-05-05T09:10:21Z
dc.date.available 2020-05-05T09:10:21Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation CARAMAN, Iuliana, EVTODIEV, Igor, UNTILA, Dumitru et al. Absorbția optică și fotoluminescența compozitului Ga2S3-Ga2O3. In: Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică: proc. of the 6th intern. conf., May 24-27, 2018. Chişinău, 2018, pp. 202-207. ISBN 978-9975-45-540-4. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-540-4
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/8072
dc.description.abstract În această lucrare sunt studiate absorbția optică și fotoluminescența cristalelor de Ga2S3, obținute prin metoda CVT în atmosferă de I2, și a compozitului Ga2S3–Ga2O3, obținut prin tratament termic al monocristalelor de Ga2S3 în atmosferă normală, la temperatura 1073K. S-a determinat că în rezultatul tratamentului termic de lungă durată (12 ore) suprafața cristalelor de Ga2S3 se acoperă cu un strat granular de Ga2O3. Din măsurări ale reflexiei difuze, lățimea benzii interzise a stratului de Ga2O3 de pe suprafața monocristalului Ga2S3 a fost aproximată ca fiind egală cu 4,47 eV. La 300K, marginea benzii de absorbție a cristalelor de Ga2S3 este formată din trei sectoare în care au loc tranziții optice directe cu lățimea benzii interzise egală cu 3,020 eV, 3,178 eV și 3,312 eV, iar la 80K - cu 3,196 eV, 3,302 eV și 3,422 eV. Spectrul de FL a cristalelor de Ga2S3 conține doar o singură bandă în regiunea roșu a spectrului, ce se interpretează ca emisie radiativă a stratului de Ga2S3, iar spectrul de FL al compozitului Ga2S3–Ga2O3 pe lângă banda roșie conține și o bandă în regiunea violet–albastru a spectrului, ce se identifică ca emisie radiativă în cristalele de oxid din compozitul Ga2O3-Ga2S3. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject oxidare en_US
dc.subject absorbție optică en_US
dc.subject fotoluminescență en_US
dc.title Absorbția optică și fotoluminescența compozitului Ga2S3-Ga2O3 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account