IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Arduino and bluetooth based low cost prototype model for systematic floor cleaning

Show simple item record

dc.contributor.author MOHAPATRA, Badri Narayan
dc.contributor.author DHERANGE, Omkar
dc.contributor.author BHAMARE, Akshay
dc.contributor.author DESHMUKH, Pritesh
dc.date.accessioned 2020-02-03T10:52:02Z
dc.date.available 2020-02-03T10:52:02Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation MOHAPATRA, Badri Narayan, DHERANGE, Omkar, BHAMARE, Akshay et al. Arduino and bluetooth based low cost prototype model for systematic floor cleaning. In: Journal of Engineering science. 2019, vol. 26(4), pp. 111-115. ISSN 2587-3474. EISSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.issn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.5281/zenodo.3591602
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/7994
dc.description.abstract Germs will start their work once there is any kind of dust. In order to make the residence as well as industry floors dustless this paper explores the functioning method of a floor cleaner which significantly keeps healthy environments. It also gives a motivation with increase enjoyment by making direct removal and floor cleaning, two in one model. Prototype model was tested and is effective with less maintenance and long lasting. As people are working both in office and at home this type of residential floor cleaner will be a precious time saver. The strength of this model is that it keeps the floor clean and can be operated much simpler than manual cleaning. en_US
dc.description.abstract Germenii își încep munca odată ce există orice fel de praf. Pentru ca rezidenţa, precum și podelele din industrie să fie cât mai lipsite de praf, această lucrare explorează modul de funcţionare a unei instalaţii de curăţare a pardoselilor, capabil să asigure în mod semnificativ medii sănătoase. De asemenea, prototipul oferă motivaţie prin plăcerea de eliminare directă a prafului și curăţarea podelei, două într-un singur model. Modelul de prototip a fost testat și este considerabil mai eficient, cu mai puţine cheltuieli de întreţinere și funcţionare de lungă durată. Deoarece oamenii lucrează atât la birou, cât și la domiciliu, acest tip de curăţător rezidenţial va economisi timpul preţios. Punctul forte al acestui model este faptul, că menţine podeaua curată și poate fi exploatat prietenos, cu mult mai simplu decât curăţarea manuală. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject floors en_US
dc.subject dust en_US
dc.subject germs en_US
dc.subject prototypes en_US
dc.subject podele en_US
dc.subject praf en_US
dc.subject curăţătoare de podele en_US
dc.subject prototipuri en_US
dc.title Arduino and bluetooth based low cost prototype model for systematic floor cleaning en_US
dc.title.alternative Model de prototip arduino bazat pe bluetooth pentru curăţarea sistematică şi economă a podelelor en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account