IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Internet of things system for environmental map acquisition

Show simple item record

dc.contributor.author BRAGARENCO, Andrei
dc.contributor.author MARUSIC, Galina
dc.date.accessioned 2020-02-03T09:13:54Z
dc.date.available 2020-02-03T09:13:54Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation BRAGARENCO, Andrei, MARUSIC, Galina. Internet of things system for environmental map acquisition. In: Journal of Engineering science. 2019, vol. 26(4), pp. 88-102. ISSN 2587-3474. EISSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.isbn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.5281/zenodo.3591594
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/7992
dc.description.abstract The paper discusses the importance of contemporary electronic systems with the focus on the development of distributed electronic equipment. In this context the devices, potentially members of an Internet of Things (IoT) network, are part of a complex distributed electronic system organized in an IoT network dedicated to solving a specific problem. The paper proposes a concept of a distributed electronic system, consisting of a sub-components collection of the electronic devices placed on specific Cartesian coordinates. Furthermore, it is presenting a case study of the operation for a distributed electronic system, which is scanning environmental parameters such as temperature, humidity, CO2, noise, brightness, or others. The proposed system consists of a set of electronic devices equipped with sensors for measuring the environmental parameters and communication modules to send the data collected to the IoT type network. The system stands for an analogy of a camera where every pixel collects environmental data at specific coordinates, where the collected pixels construct a 2D image, the uncovered areas are obtained by interpolation from the nearest sensors. As a result, a 2D image is obtained, which represents a map of the specific area in the selected parameter, such as the temperature distribution map, brightness, CO2, motion, noise, or another parameter, depending on the type of sensors available on the scanning devices. Based on this concept, a prototype of a distributed electronic system, interconnected via an IoT network, was developed, following the ZigBee technology. It is capable of collecting 2D images of a predefined area in several parameters such as temperature, brightness, CO2, motion, noise, simulating a "video" camera on these parameters. en_US
dc.description.abstract Lucrarea analizează sistemele electronice contemporane, cu accent pe dezvoltarea echipamentelor electronice distribuite. Aici dispozitivele, potenţial membre ale unei reţele Internet of Things (IoT), fac parte dintr-un sistem electronic distribuit complex, organizat într-o reţea IoT, dedicat rezolvării unei probleme specifice. Lucrarea propune un concept de sistem electronic distribuit, constând dintr-o colecţie de sub-componente ale dispozitivelor electronice plasate pe anumite coordinate carteziene. Mai mult, prezintă un studiu de caz al funcţionării pentru un sistem electronic distribuit care scanează parametrii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea, CO2, zgomot, luminozitate sau altele. Sistemul propus constă într-un set de dispozitive electronice echipate cu senzori pentru măsurarea parametrilor de mediu și a modulelor de comunicare pentru a trimite datele colectate în reţeaua de tip IoT. Sistemul reprezintă o analogie a unei camere foto în care fiecare pixel colectează date de mediu la anumite coordonate. Toţi pixelii colectaţi construiesc o imagine 2D. Zonele descoperite se interpolează de la cei mai apropiaţi senzori. Ca urmare, se obţine o imagine 2D, care reprezintă o hartă a zonei specifice din parametrul selectat, cum ar fi harta de distribuţie a temperaturii, luminozitatea, CO2, mișcare, zgomot sau un alt parametru, în funcţie de tipul de senzori disponibili pe dispozitivele de scanare. Pe baza acestui concept, a fost dezvoltat un prototip al unui sistem electronic distribuit, interconectat printr-o reţea IoT, în urma tehnologiei ZigBee. Este capabil să colecteze imagini 2D dintr-o zonă predefinită, în mai mulţi parametri, cum ar fi temperatura, luminozitatea, CO2, mișcare, zgomot, simulând o cameră „video” pe acești parametri. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject IoT en_US
dc.subject Internet of things en_US
dc.subject electronic systems en_US
dc.subject electronic equipment en_US
dc.subject sensors en_US
dc.subject sisteme electronice en_US
dc.subject echipamente electronice en_US
dc.subject senzori en_US
dc.subject sisteme electronice distribuite en_US
dc.title Internet of things system for environmental map acquisition en_US
dc.title.alternative Sistem Internet al lucrurilor pentru achiziţia hartei de mediu en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account