IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Two element microstrip antenna array using star slot electromagnetic band gap structure

Show simple item record

dc.contributor.author PRAHLADA RAO, K.
dc.contributor.author VANI, R. M.
dc.contributor.author HUNAGUND, P. V.
dc.date.accessioned 2020-02-03T08:58:30Z
dc.date.available 2020-02-03T08:58:30Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation PRAHLADA RAO, K., VANI, R. M., HUNAGUND, P. V. Two element microstrip antenna array using star slot electromagnetic band gap structure. In: Journal of Engineering science. 2019, vol. 26(4), pp. 78-87. ISSN 2587-3474. EISSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.isbn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.5281/zenodo.3591584
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/7991
dc.description.abstract This paper deals with the performance of two element antenna array without and with electromagnetic band gap structures. The antenna arrays are using Mentor Graphics IE3D software and measurements have been taken using vector network analyzer. The dielectric substrate used in the design and fabrication of antennas is FR-4 glass epoxy. The unit cell of the electromagnetic band gap structure is star slot structure. The electromagnetic band gap structure structures applied in the ground plane of the microstrip antenna array are resulting in a remarkable decrease in mutual coupling to – 35.05 dB from – 17.83 dB of the conventional array antenna. The proposed microstrip antenna array is producing bandwidth of 25.18 % as against 2.35 % of conventional microstrip antenna array. The antenna array with electromagnetic band gap strucure is resonating at a fundamental frequency of 3.31 GHz; thereby achieving a virtual size reduction of 40.14 %. The proposed microstrip antenna array finds application in C band of the microwave frequency region. en_US
dc.description.abstract În această lucrare este prezentată performanţa a două elemente de antenă fără și cu structuri de goluri de bandă electromagnetică. Matricea antenă utilizează software-ul Mentor Graphics IE3D și măsurătorile au fost efectuate cu ajutorul unui analizor de reţea vectorială. Substratul dielectric utilizat la proiectarea și fabricarea antenelor este epoxidicul FR-4 din sticlă. Celula unitară a structurii golurilor cu bandă electromagnetică este structura slotului stelar. Structurile de bandă electromagnetică de goluri aplicate în planul de la sol al antenei microstrip au ca rezultat o scădere remarcabilă a cuplării reciproce la - 35,05 dB de la - 17,83 dB a antenei convenţionale. Gama de antene microstrip propusă produce lăţimea de bandă de 25,18% faţă de 2,35% din gama de antene microstrip convenţionale. Gama de antene cu structură de bandă electromagnetică are rezonanţă la o frecvenţă fundamentală de 3,31 GHz; realizând astfel o reducere a dimensiunii virtuale de 40,14%. Gama de antene microstrip propusă găsește aplicaţie în banda C a regiunii de frecvenţă cu microunde. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject antennas en_US
dc.subject electromagnetic bands en_US
dc.subject bands en_US
dc.subject dielectric substrates en_US
dc.subject mutual couplings en_US
dc.subject couplings en_US
dc.subject radiation en_US
dc.subject frequencies en_US
dc.subject surface waves en_US
dc.subject antene en_US
dc.subject benzi electromagnetice en_US
dc.subject substrate dielectrice en_US
dc.subject cuplaje reciproce en_US
dc.subject radiaţii en_US
dc.subject frecvenţe en_US
dc.subject unde de suprafaţă en_US
dc.title Two element microstrip antenna array using star slot electromagnetic band gap structure en_US
dc.title.alternative Două elemente microstrip antena array pe bază de structuri star slot electromagnetic band gap en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account