IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza acquis-ului comunitar în domeniul transporturilor

Show simple item record

dc.contributor.author COTRUŢĂ, Ion
dc.contributor.author CEBAN, Dumitru
dc.date.accessioned 2020-01-14T10:22:33Z
dc.date.available 2020-01-14T10:22:33Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation COTRUŢĂ, Ion, CEBAN, Dumitru. Analiza acquis-ului comunitar în domeniul transporturilor. In: Transport: economie, inginerie şi management: conf. şt. intern., 16-17 octombrie 2009; Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2010, pp. 114-119. ISBN 978-9975-45-123-9. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-123-9
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/7927
dc.description.abstract În acest articol sunt prezentate actele normative de bază ale Uniunii Europene în domeniul transporturilor, cu o descriere a obiectivelor principale şi a sarcinilor, cum ar fi: crearea unei pieţe comune pentru serviciile de transport, siguranţa circulaţiei, siguranţa mediului, etc. Acquis-ul comunitar este ansamblul de drepturi şi obligaţii asumate de statele membre ale Uniunii Europene, normele juridice ce reglementează activitatea Comunităţilor Europene si a instituţiilor UE, acţiunile şi politicile comunitare.” Termenul „acquis” provine din limba franceză şi înseamnă „ceea ce s-a dobândit”. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject acte normative europene în transporturi en_US
dc.subject politica europeană în transporturi en_US
dc.subject acquis comunitar în transporturi en_US
dc.title Analiza acquis-ului comunitar în domeniul transporturilor en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account