2011

 

Recent Submissions

 • TĂBĂCARU, Artur; CLICHICI, Oxana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  În mersul la şcoală cu autobuzul, în condusul la mall, în vizitarea rudelor sau la plecatul în vacanţă, în absolut toate acţiunile care necesită deplasarea noastră dintr-un punct în altul sau obţinerea unor bunuri de la ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Vasile; ACULOV, Dumitru; POROSEATCOVSCHII, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Toate tipurile de transport moderne provoacă pagube importante biosferei şi sănătăţii omului, însă cel mai periculos este transportul auto. La nivel global de poluare a atmosferei aportul transportului auto constituie ...
 • CLICHICI, Sergiu; CLICHICI, Oxana; TĂBĂCARU, Artur (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Lucrarea prezintă informaţia despre evoluţia anvelopei şi roţii de automobil reunind suspensia, frînele şi sistemele de direcţie a automobilului amplasate înăuntrul roţii, mărind stabilitatea, siguranţa, economicitatea de ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Vasile; ROTARU, Igor; POROSEATCOVSCHII, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  În lucrare este justificată şi descrisă schema de principiu a automobilului – laborator cu utilizarea testerului „roata a cincea”, gazoanalizatorului, precum şi a debitmetrului de combustibil şi regimometrului. Automobilul ...
 • КЛИКИЧ, Сергей; КЛИКИЧ, Оксана; ДОЛОМАНЖИ, Георгий; МАРТЫНЮК, Николай (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  В работе рассмотрены вопросы характеристики двигателя. Двигатель является основным источником энергии, необходимой для движения автомобиля. Характеристики двигателя служат для определения его мощностных и экономических ...
 • CORPOCEAN, Anatolie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  În municipiul Chişinău zilnic se formează peste 800 tone de deşeuri menajere, 400 mii m3 de ape de canalizare, 100 de anvelope uzate, 2 tone de ulei mineral uzat, 3 tone de ulei casnic, deşeuri de abatorizare, deşeuri de ...
 • ТЕЗЕК, Юрие; КАНТ, Сергей (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Грамотно выработанные и научно обоснованные направления в области технической эксплуатации автомобилей являются гарантом их эксплуатационной надёжности. Система технической эксплуатации автомобилей представляет собой ...
 • BEŞLEAGĂ, Igor; LACUSTA, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  În lucrare este prezentată cercetări experimentale cu privire la studiul proprietăţilor fizicochimice ale biocombustibilului şi amestecului biocombustibil – motorină. Pentru evaluarea posibilităţii de utilizare a amestecului ...
 • BANARI, Eduard; LACUSTA, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  In the work is presents experimental research on test results exhaust the compression ignition engine fuelled with various fuels (biofuels, pure oil, diesel fuel blends with biodiesel).
 • VOLEAC, Petru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  The limited energy resources, special attention is given to fuels internal combustion engines. The tendency to use fuels from agricultural tractors is to use non-traditional fuels, biofuel, especially with the coming from ...
 • VOLEAC, Petru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  In the article is evaluated the method of the tractor engine diagnostics during working period depending on the motor hours by means of the quintile of the iron in the centrifugal sediments.
 • ТЕЗЕК, Юрие; КАНТ, Сергей (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Оценка эксплуатационных свойств топливо – смазочных материалов (ТСМ) на стадии разработки новых и улучшения существующих, обеспечивается различными методами. Это квалификационные методы испытания (лабораторные методы), ...
 • МАРТЫНЮК, Н.; ШКИЛЕВ, В. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  В работе изложены вопросы возможности уменьшения лобового сопротивления воздуха при движении автомобиля. Приведена схема принципиально новой (на уровне изобретения) конструкции для этих целей.
 • NOVOROJDIN, Dumitru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  In the article, the researches regarding the function engine D4C110x125 at biofuel with the use of feeding system with two types varies. It’s presented results of the engine’s tests. The use of biofuel allows essentially ...
 • MALANCIUC, Iurie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Global trend of switching to renewable energy, particularly biofuel, ever increasing cost of traditional energy sources, they are needed to evaluate and use the opportunity to exploit the internal combustion engine, fuel, ...
 • SCUTARI, Mihail; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Definirea managementului "Managementul este cea mai noua dintre stiinte si cea mai veche dintre arte" [J. J. Serven Screiber]. Managementul poate fi considerat ca fiind cea mai veche arta intrucat reclama din partea ...
 • GÎSCĂ, Snejana; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Unul dintre obiectivele tranziției la economia de piață a devenit realizarea unei economii deschise, cu o inserție activă pe plan mondial, menită să sprijine transformările economice interne. În această evoluție complex ...
 • REABOV, Vladimir; RUSU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Secolul XX este caracterizata printr-un proces sporit de transport de marfuri si pasageri, datorita elaborarii si implimintarii noilor tehnologii performante indreptate asupra asigurarii eficientii ecomonice in transport. La ...
 • URSU, Mihai; MANOLE, Eugen; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Negocierea şi modul de comunicare reprezintă una din primele dovezi a profesionalismului persoanei, care se manifestă în prim plan în timpul negocierilor. Din cultura personală, modul de comunicare şi atitudinea manifestată ...
 • RAŢA, Marin; RUSU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Transportul este una din ramurile principale ale economiei naţionale si o veriga a structurii sociale a Republicii Moldova si este chemat sa asigure necesităţile in transporturi de mărfuri si de călători. Prezenţa unei ...

View more