2012

 

Recent Submissions

 • ŢOPA, Serghei; BIVOL, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Dezvoltarea transportului auto duce la creşterea traficului de la un an la altul, atît din punct de vedere a intensităţii, cît şi din punct de vedere a capacităţii. Determinarea în perspectivă a traficului auto, adică ...
 • DANELCIUC, Vadim; BIVOL, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Transporturile reprezintă una din principalele ramuri ale producției materiale. Activitatea normală a economiei naționale – aprovizionarea tehnico-materiale a fiecărei ramuri, subramuri, întreprinderi sau unități ...
 • АВРАМОВА, Наталия; ГУБЕР, Юрий (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Построение траектории жизненного успеха и планирование собственной карьеры представляет собой компас указывающий пути к достижению профессионального роста.. Зачастую, многие из нас забывают, что успех и удовлетворенность ...
 • URSU, Mihai; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Realizarea unui management calitativ în domeniul transportului presupune o bună pregătire a managerilor și modificarea atitudinii acestora în sensul reconsiderării problemelor strategice şi găsirea celor mai potrivite ...
 • ЧЕРНОМОРЕЦ, Дмитрий; ГУБЕР, Юрий (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Под организационной структурой управления понимают специализированную форму, которая принимает в организации распределение функций между ее компонентами (подразделениями и отдельными работниками). Перед любой организацией ...
 • ГАЛЧУК, Валентина; АЛКАЗ, Тудор (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  В работе рассмотрена стратегия развития авиаперевозок в Республике Молдова на примере бюджетных (Low-cost) авиакомпаний. В процессе разработки был использован материал аналитического характера. Представлена типичная бизнес ...
 • МОСКАЛЮК, Сергей; ГУБЕР, Ю. Е. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Жизнь большинства людей, отягощена разными беспокойствами и страхами, реальными и вымышленными проблемами, наполнена однозначными и предопределенными решениями, безрадостными и однообразными событиями. Но мир скучен лишь ...
 • REABOV, Vladimir; VOITICOVSCHI, Radu; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Se propune procedeele și posibilitățile de dezvoltare a (ZEL) în R.Moldova.
 • СИКАЧЁВ, Сергей; ГУБЕР, Юрий (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Транспорт является одним из важнейших элементов функционирования современного общества и управление транспортным процессом представляет собой сложную задачу. Принципы построение организационных структур в транспортных ...
 • SECRIERU, Nina; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Corporatiile transnationale CTN au un mare rol in dezvoltarea atit a unei economii nationale cit si a intregii econimii mondiale. Prin intermediul lor se face o legatura cu intreaga lume, cu fiecare tara unde compania data ...
 • TVERDOV, Kirill; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Привлечение инвестиций в экономику любого государства это всегда залог улучшение качества жизни и благополучия населения путем создания новых рабочих мест, внедрения передовых технологий во всех сферах деятельности ...
 • SCUTARI, Zinaida; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Deși este o știință relativ tînără, însumînd aproximativ un secol "vechime", știința managementului a avut un impact deosebit asupra dezvoltării societății umane, contribuind direct/indirect la creșterea productivității ...
 • SCUTARI, Mihail; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Contractul de transport - conventia prin care o parte, carausul profesionist se obliga în schimbul unei remuneratii sa efectueze o deplasare de persoane sau de bunuri pe o anumita distanta, cu un vehicul corespunzator. ...
 • ȘLEPAC, Victor; IONAȘCU, Valeriu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Scopul acestui articol este acela de a identifica factorii care facilitează utilizarea sporită a transportului intermodal pentru Produsele perisabile exportate din Moldova către Europa continentală. Experiențele moldovei ...
 • BOGDAN, Denis; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Managementul strategic reprezintă un ansamblu de decizii şi acţiuni care duce la dezvoltarea unei strategii care ajută la realizarea obiectivelor organizaţiei, asigurând realizarea unei formulări atente, a unei implementări ...
 • LUCA, Dumitru; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Transporturile agabaritice datează încă din cele mai vechi timpuri, chiar de pe vremea faraonilor din Egiptul antic, când s-au construit celebrele piramide, ale căror mod de fabricaţie reprezintă o enigma până şi in zilele ...
 • MIRCEA, Marcel; RUSSU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Deplasarea vehiculelor cu încărcături la distanţe mari implică aşa greutăţi ca: imposibilitatea operativă de dirijare, crearea condiţiilor grele în lucrul conducătorului de vehicul, complicarea efectuării reparaţiilor ...
 • MIRCEA, Marcel; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Întrucât echipamentele grele devin din ce în ce mai sofisticate, apare necesitatea de a combina atât serviciile de transport greu cât şi transporturile standard cu trailere. Fiecare solicitare de transport agabaritic este ...
 • BIVOL, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Modificările permanente în cererea de bunuri și servicii fac imposibilă activitatea companiilor fără ca acestea să aplice și să implementeze metode de eficientizare și optimizare a fluxurilor de intrare și ieșire a materiilor ...
 • BIVOL, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Întreprinderile de transport auto sunt un sistem dinamic și de mare complexitate, formate din mai multe componente, integrate prin intermediul conexiunilor directe și inverse ale diferitor factori și fluxuri de materie, ...

View more