IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

A fuzzy logic approach for mathematical modeling of the extraction process of bioactive compounds

Show simple item record

dc.contributor.author GHENDOV-MOŞANU, Aliona
dc.contributor.author STURZA, Rodica
dc.contributor.author CHERECHEŞ, Tudor
dc.contributor.author PATRAS, Antoanela
dc.date.accessioned 2019-11-04T08:17:09Z
dc.date.available 2019-11-04T08:17:09Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation GHENDOV-MOŞANU, Aliona, STURZA, Rodica, CHERECHEŞ, Tudor et al. A fuzzy logic approach for mathematical modeling of the extraction process of bioactive compounds. In: Journal of Engineering Science. 2019, vol. 26(3), pp. 89-99. ISSN 2587-3474. eiSSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.issn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/5970
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.5281/zenodo.3444119
dc.description.abstract The aim of the present study was to optimize the extraction process of bioactive compounds from berries and wastes from the agro-food industry (grape marc).Mathematical models of the extraction process of biologically active compounds based on algorithms of artificial intelligence: fuzzy logic and neuro-fuzzy algorithms have beenestablished. The mathematical models, which use the experimental average values of uncertain models, as well as of some predictive models, offer values of the sizes with a large prediction horizon. It was established, that mathematical models, which use the experimental average values of uncertain models, the experimental data, as well as of some predictive models offer values of the sizes with a large prediction horizon. The existence of various interactions between the influence factors (ethanol concentration, extraction temperature, pretreatment method) and the measured parameters (total polyphenol index, quantity of tannins extracted and antiradical activity, DPPH) was established. The great diversity of processes at different products and various parameters, as well as the existence of non-linear dependencies between sizes, allow credible extrapolations of the results only within the experimental limits. en_US
dc.description.abstract Obiectivul studiului a constat în optimizarea procesului de extracţie a compușilor bioactivi din fructe de pădure și deșeuri din industria agroalimentară (tescovină de struguri). Au fost stabilite modele matematice ale procesului de extracţie a compușilor biologic activi, bazate pe algoritmi de inteligenţă artificială: logică fuzzy și algoritmi neuro-fuzzy. Modelele matematice, care folosesc valorile medii experimentale ale modelelor incerte, precum și ale unor modele predictive oferă valori ale mărimilor cu un orizont de predicţie mare. S-a stabilit existenţa diferitelor interacţii între factorii de influenţă (concentraţia de etanol, temperatura de extracţie, metoda de pretratare) și parametrii măsuraţi (indicele total de polifenol, cantitatea de tanin extras și activitatea antiradicalică, DPPH). Marea diversitate a proceselor la diferite produse și diverși parametri, precum şi existenţa unor dependenţe neliniare între mărimi permit extrapolări credibile ale rezultatelor doar în interiorul plajelor experimentale. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject fuzzy mathematical models en_US
dc.subject mathematical models en_US
dc.subject neuro-fuzzy mathematical models en_US
dc.subject berries en_US
dc.subject extraction en_US
dc.subject bioactive compounds en_US
dc.subject modele matematice fuzzy en_US
dc.subject modele matematice neuro-fuzzy en_US
dc.subject extracţie en_US
dc.subject fructe de pădure en_US
dc.subject compuși bioactivi en_US
dc.title A fuzzy logic approach for mathematical modeling of the extraction process of bioactive compounds en_US
dc.title.alternative Logica fuzzy pentru modelarea matematică a procesului de extracţie a compuşilor bioactivi en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account