IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Management of investigating the effect of blasting and impact load in various structures

Show simple item record

dc.contributor.author BEYKZADE, Mohammad
dc.contributor.author BEYKZADE, Sepide
dc.date.accessioned 2019-11-03T16:30:28Z
dc.date.available 2019-11-03T16:30:28Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation BEYKZADE, Mohammad, BEYKZADE, Sepide. Management of investigating the effect of blasting and impact load in various structures. In: Journal of Engineering Science. 2019, vol. 26(3), pp. 65-70. ISSN 2587-3474. eiSSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.issn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/5957
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.5281/zenodo.3444085
dc.description.abstract Increasing the number of explosive threats on the structures is a warning in the direction of safety. The design of structures against the blast loads in the past has been limited to military buildings and so on. Now, with the spread of science and threats against bridges, buildings and industrial structures will require a detailed examination of the performance of these structures against the blast load. In this study, the performance of structures against explosions, the damage to the structure and the important factors in the failure of the structure were investigated and the results show that the location of the structure of the explosive factor ratio has a significant effect on stability. en_US
dc.description.abstract Creșterea numărului de ameninţări explozive pe diverse structuri prezintă un avertisment serios în direcţia securităţii. Proiectarea structurilor împotriva încărcăturilor explozive din trecut s-a limitat la clădiri militare sau utilizate ca atare. Acum, odată cu răspândirea știinţei și ameninţările împotriva podurilor, clădirilor și structurilor industriale, este necesară o examinare detaliată a performanţei acestor structuri împotriva încărcăturii explozive. În acest studiu, au fost investigate performanţele structurilor împotriva exploziilor, deteriorarea structurii și factorii importanţi în defecţiunea structurii, iar rezultatele arată că amplasarea structurii și raportul factorilor explozivi are un effect semnificativ asupra stabilităţii construcţiilor. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject blast loads en_US
dc.subject concrete buildings en_US
dc.subject underground structures en_US
dc.subject explozii en_US
dc.subject clădiri din beton en_US
dc.subject structuri subterane en_US
dc.subject construcţii en_US
dc.title Management of investigating the effect of blasting and impact load in various structures en_US
dc.title.alternative Managementul investigării efectului blasting şi al sarcinii de impact în diverse structuri en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account