DSpace Repository

Emerging technologies: 5G and IoT

Show simple item record

dc.contributor.author BĂJENESCU, Titu-Marius I.
dc.date.accessioned 2019-11-03T11:39:49Z
dc.date.available 2019-11-03T11:39:49Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation BĂJENESCU, Titu-Marius I. Emerging technologies: 5G and IoT. In: Journal of Engineering Science. 2019, vol. 26(2), pp. 77-85. ISSN 2587-3474. eiSSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.issn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/5943
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.5281/zenodo.3249194
dc.description.abstract The fifth generation mobile network 5G is a set of emerging global telecommunications standards, generally using high-frequency spectrum, to offer network connectivity with reduced latency and greater speed and capacity relative to its predecessors. One example is emerging autonomous cars and intelligent transportation, to which small latency is essential. Imagine a world where cars will be able to communicate with passengers, surrounding pedestrians, other vehicles, bicycles, traffic lights, parking meters and other urban infrastructure. To meet 5G requirements, we need dramatically new network architectures and technologies, such as heterogeneous ultra-dense networks, massive multiple-input-multiple-output (MIMO), and millimeter wave communications. en_US
dc.description.abstract Reţeaua mobilă de generaţie 5G este un set de standarde globale de telecomunicaţii emergente, care utilizează, în general, un spectru de frecvenţă înaltă pentru a oferi conectivitate la o reţea cu o latenţă redusă și o viteză și o capacitate mai mare faţă de predecesorii săi. Un exemplu prezintă vehiculele autonome și transportul inteligent, la care este esenţială o latenţă mică. Imaginaţi-vă o lume în care autoturismele vor putea comunica cu pasagerii, cu pietonii înconjurători, cu alte vehicule, biciclete, semafoare, parcări și alte infrastructuri urbane. Pentru a satisface cerinţele de 5G, avem nevoie de arhitecturi și tehnologii de reţea în mod dramatic noi, cum ar fi reţele eterogene ultradensibile, comunicaţii multiple cu intrări multiple (MIMO) și comunicaţii cu milimetri de undă. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject data en_US
dc.subject mobile broadbands en_US
dc.subject fiber optic cables en_US
dc.subject IoT en_US
dc.subject date en_US
dc.subject benzi largi mobile en_US
dc.subject cabluri cu fibră optică en_US
dc.title Emerging technologies: 5G and IoT en_US
dc.title.alternative Tehnologii emergente: 5G Și IoT en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account