2011

 

Recent Submissions

 • UNGUREANU, Ludmila (Tehnica UTM, 2011)
  Articolul de faţă prezintă un demers concret în predarea gramaticii, unde poate fi urmărită progresia de la nivelul elementar, morfologic la un nivel global, pragmatico-discursiv.
 • ŞCOLNIC, Aurelia; GOLOVACI, Mariana (Tehnica UTM, 2011)
  Prezentul articol pune în discuţie cauzele producerii erorilor de traducere în procesul redării negaţiei şi va propune unele sugestii de ameliorare a acestora care pot fi utile în cadrul orelor practice de limbă străină.
 • GOLOVACI, Mariana; ŞCOLNIC, Aurelia (Tehnica UTM, 2011)
  În prezentul studiu sunt tratate sub aspect teoretic problemele ce ţin de: deosebirile dintre negaţia logică şi cea lingvistică, valoarea pozitivă a negaţiei dialectice, caracterul secund al negaţiei în opoziţiile afirmativ ...
 • GOLOVACI, Mariana; HODINITU, Elena (Tehnica UTM, 2011)
  Acest articol abordează şi propune cititorului posibilităţi de formulare a itemilor/ sarcinilor de evaluare, menite să faciliteze însuşirea eficientă a lexicului de specialitate în cadrul orelor de limbă română /limbă franceză.
 • UNGUREANU, Ludmila (Tehnica UTM, 2011)
  Problematica modului de abordare a limbajului specializat constituie preocuparea de bază a didacticienilor din domeniu. Studiul de faţă prezintă o viziune de sinteză asupra tratării acestuia, având drept finalitate ...
 • ZINGAN, Olga (Tehnica UTM, 2011)
  Studiul de faţă vine cu tehnici de remediere a erorilor în comunicarea orală a studenţilor. Utilizarea acestora ar asigura atingerea obiectivelor lecţiei păstrând o atmosferă agreabilă în sală şi un ritm dinamic al lecţiei.
 • MOSCALENCO, Lilia (Tehnica UTM, 2011)
  Apariţia acestui articol a devenit necesară pentru a lichida unele dificultăţi referitor la delimitarea semnificaţiei a trei termeni tehnici: minicalculator, microcalculator şi calculator de buzunar.