2012

 

Recent Submissions

 • HAVRIC, A. (Tehnica UTM, 2012)
  Articolul abordează metoda exploatării secvenţei video în cadrul studierii limbajului specializat ca pe o resursă importantă în dezvoltarea competenţelor de comunicare orală a studenţilor. Scopul predării limbii străine ...
 • ZINGAN, O. (Tehnica UTM, 2012)
  Însuşirea eficientă a lexicului specializat într-o limbă străină nu este doar preocuparea studenţilor dar şi a profesorului. În acest articol ne vom axa pe rolul critic al profesorului în alegerea strategiilor şi materialelor ...
 • UNGUREANU, L. (Tehnica UTM, 2012)
  Articolul studiază semantismul termenului entropie, utilizat în diverse domenii ale ştiinţei. Aplicat la domeniul Lsp, vine să desemneze o strategie a acestuia : entropia textuală a documentului scris, declanşator al ...
 • RAILEAN, R. (Tehnica UTM, 2012)
  Articolul prezintă principiile de bază ale selectării, prezentării şi predării unităţilor de vocabular ce urmează a fi însuşite în cadrul unui curs de limbă străină. Respectarea acestor principii va constitui primul pas ...
 • PROZOR-BARBALAT, L. (Tehnica UTM, 2012)
  În prezentul articol se face o analiză a îmbinărilor frazeologice, ce prezintă anumite dificultăţi de traducere din limba engleză în limba română şi viceversa şi se propun unele etape ce trebuie urmate în rezolvarea problemei ...
 • BIVOL, L. (Tehnica UTM, 2012)
  Prezentul articol abordează subiectul deficienţelor ortografice ale unor termeni cromatici simpli şi compuşi relevând unele reguli de scriere corectă a lor în limba franceză şi română. Terminologia cromatică este bine ...