2013

 

Recent Submissions

 • CIUMAC, L. (Tehnica UTM, 2013)
  Studiul de faţă propune o imagine mai clară asupra traducerii din limba engleză in limba română a idiomurilor intraductibile din domeniul alimentar. „La traducere trebuie să ajungi până la intraductibil, numai aşa se ...
 • HAVRIC, A. (Tehnica UTM, 2013)
  Acest articol se bazează pe demonstrarea particularităţilor morfosintactice ale limbajului juridic francez şi abordează polisemia termenilor juridici. În cadrul unei limbi există un fond enorm de noţiuni, comune tuturor ...
 • MOSCALENCO, L. (Tehnica UTM, 2013)
  Apariţia acestui articol a devenit necesară pentru a sensibiliza asupra intrării în uz a unor termeni informatici ca rezultat al migrării lor către limba comună şi apariţiei lor în texte adresate publicului larg.
 • STRICOVA, N. (Tehnica UTM, 2013)
  Limbajul este principala modalitate prin care noi comunicăm ceea ce gândim. În prezentul articol se face o analiză a unor termeni şi expresii specifice din limbajul modei, care nu impune doar piese vestimentare potrivite ...
 • CEREPANOVA, M. (Tehnica UTM, 2013)
  Scopul acestui articol este de a prezenta dihotomia conceptului terminologie, evidenţiind importanţa terminologiei ca ştiinţă interdisciplinară, în care investigarea lingvistică a diverselor terminologii are o importanţă ...
 • JECHIU, A. (Tehnica UTM, 2013)
  În acest articol vom încerca să analizăm tipurile de inteligenţe şi impactul lor în dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză. Utilizarea inteligenţelor multiple în învăţământul tehnic oferă posibilitate ...
 • GOLOVACI, M. (Tehnica UTM, 2013)
  Studiile de psihologie contemporană au confirmat faptul că abilităţile creative se construiesc şi se dezvoltă în ontogeneză, că această dimensiune a personalităţii – creativitatea – se învaţă şi se dezvoltă în sistemul de ...
 • UNGUREANU, L. (Tehnica UTM, 2013)
  Prezentul studiu este condiţionat de necesitatea organizării discursului în context specializat, preocupările de bază constând în identificarea principiilor de elaborare a unei argumentări corecte şi ilustrarea schematică ...
 • CHIŢAC, G.; ABABII, M. (Tehnica UTM, 2013)
  Lucrarea de faţă prezintă o serie de activităţi didactice cu caracter ludic, destinate să faciliteze asimilarea vocabularului specializat la cursul de limbă străină. În prezent, diversitatea metodelor şi procedeelor ...
 • BIVOL, L. (Tehnica UTM, 2013)
  În căutarea metodelor eficiente de predare a limbajului specializat, didacticienii recurg la unele metode netradiţionale. Acestea sunt menite să asigure, să faciliteze şi să eficientizeze procesul de predare/învăţare. ...
 • PROZOR-BARBALAT, L. (Tehnica UTM, 2013)
  În articolul de faţă ne axăm pe câteva metode interactive care contribuie la îmbunătăţirea activităţilor de la orele de curs şi ajută la stimularea învăţării. Respectarea principiilor de utilizare a acestor tehnici poate ...
 • UNGUREANU, L. (Tehnica UTM, 2013)
  Articolul de faţă prezintă rezultatele unui studiu privind preocupările de bază ale autorului unui parcurs didactic : conţinutul propriu zis/datele de plecare şi progresia lingvistică aferentă acestui conţinut. Studiul ...