2016

 

Recent Submissions

 • HODINITU, Elena; CUCIUC, Valentina (Tehnica UTM, 2016)
  Prezenta comunicare relatează despre știința bilingvismului în Republica Moldova, apărut în urma difuzării pe scară largă a limbilor internaționale.
 • STOICEV, Valentina (Tehnica UTM, 2016)
  Acest articol scoate în evidență faptul că limbajul specializat are ca fundament limba comună, între ele existând o interacțiune constantă, manifestată printr-un șir de influențe reversibile. Fenomenul migrației bidirecționale ...
 • PROZOR-BARBALAT, Liliana; JECHIU, Ala (Tehnica UTM, 2016)
  Acest articol abordează dezvoltarea deprinderilor de scriere, funcțiile și importanța acestora în cadrul studierii și predării limbajului de specialitate.
 • CEREPANOVA, Mariana (Tehnica UTM, 2016)
  Articolul de față prezintă câteva reflecții despre aspectul socio-cultural al terminologiei, acesta din urmă prezentând o importanță majoră pentru crearea, difuzarea și implantarea termenilor în limbajele de specialitate ...
 • STRICOVA, Nadejda (Tehnica UTM, 2016)
  În acest articol sunt prezentate câteva observații privind aspectele tehnice și terminologice ale limbajului informaticii, care prezintă astăzi cel mai puternic impact asupra limbii comune.
 • HAVRIC, Alina (Tehnica UTM, 2016)
  Articolul tratează problema și impactul TIC în dezvoltarea competențelor de comunicare în cadrul orelor de limbă străină. Aplicarea TIC în predarea/învățarea/evaluarea limbilor moderne duce la un progres notabil, la creșterea ...
 • MOSCALENCO, Lilia (Tehnica UTM, 2016)
  În studiul de faţă se prezintă unele aspecte ale limbajului specializat și se determină rolul terminologiei de specialitate în formarea competenței de comunicare profesională. Necesitatea actualizării acestor probleme este ...
 • BIVOL, Lidia; ZINGAN, Olga (Tehnica UTM, 2016)
  În examinarea căilor eficiente de predare a limbajului specializat, didacticienii recurg actualmente la strategii netradiționale sigure. Acestea, la rândul lor, trebuie să garanteze și să perfecționeze discursul profesional ...
 • UNGUREANU, Ludmila (Tehnica UTM, 2016)
  Studiul de față ne ajută să înțelegem unele particularități structurale ale limbilor sintetice vs analitice prin prisma construirii verbului în limba franceză și în limba română, materialul factologic fiind spicuit din ...
 • ZINGAN, Olga; BIVOL, Lidia (Tehnica UTM, 2016)
  În învățământul superior tehnic lectura textului de specialitate contribuie în cea mai mare măsură la formarea discursului profesional pe de o parte, și la identificarea descoperirilor tehnico-științifice, pe de altă parte. ...
 • CATERENCIUC, Svetlana (Tehnica UTM, 2016)
  În prezentul articol se face o analiză a afixelor caracteristice terminologiei tehnice, juridice şi economice, evidențiind aspectele comune şi particularităţile lor definitorii, în scopul unei mai bune interpretări a ...