IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Inginerie Economică și Business by Title

Browsing Facultatea Inginerie Economică și Business by Title

Sort by: Order: Results:

 • OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Indicaţiile metodice pentru efectuarea lucrărilor de verificare la disciplina Macroeconomie sunt destinate studenţilor de la învățământul cu frecvenţă redusă la programele de studii economice din cadrul Universităţii Tehnice ...
 • OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Activitatea economică este un ansamblu de acțiuni umane, bazate pe principii de raționalitate, caracterizate prin utilizarea resurselor disponibile pentru a produce bunuri și servicii necesare satisfacerii trebuințelor. ...
 • BUGAIAN, Larisa; ȚURCAN, Rina; ȚURCAN, Iuliu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  The purpose of this article is to identify the main problems and deficiencies that prevent the teaching and implementation of entrepreneurial activities in the Republic of Moldova. Entrepreneurship is a very dynamic field, ...
 • GUMENIUC, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Îndrumarul metodic privind realizarea lucrării individuale la disciplina Management financiar este destinat masteranzilor Facultății Inginerie Economică și Business, programul de master Administrarea afacerilor și ...
 • CIOBANU, Marin; GHEORGHIŢĂ, M.; BUGAIAN, L.; MAMALIGA, V.; UŞANLÎ, D.; COJUHARI, A.; GOROBIEVSCHI, S.; ŢURCAN, Iu.; BUZU, O.; MANOLE, T.; CRUCERESCU, C.; GUMENIUC, I.; ALCAZ, T.; ŢURCANU, D.; BUMBU, I.; BUMBU, Ia.; GRUNZU, T.; ŢURCANU, N.; VASCAN, G.; CUCOŞ, S.; ŢURCANU, N.; CHILDESCU, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Scopul manualului este îmbogăţirea gândirii şi practicii manageriale a studenţilor şi oferirea flexibilităţii în faţa schimbărilor şi provocărilor cu care se confruntă actualmente orice întreprindere. Acest manual propune ...
 • BUGAIAN, Larisa; DIACONU, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Indicaţiile metodice pentru lucrarea de an sunt destinate studenţilor cu studiu la zi şi fără frecvență, specializarea 0413.1 Business și administrare.
 • POSTEUCĂ, Alina – Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Societatea evoluează cu o viteză uluitoare surprinzând printr-un ritm accelerat schimbările care vizează toate aspectele existenței umane. Această lucrare abordează o temă de actualitate ce a stârnit interesul cercetătorilor ...
 • PARALUNGA, Vlad (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul cercetării îl constituie îmbunătățirea managementului fiscal național prin efectuarea unei analize a sistemului de administrare fiscală autohton și propunerea soluțiilor de perfecționare a acestuia. Obiectivul ...
 • TURCULEȚ, Ana-Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  O problemă majoră a unor subiecți este identificarea riscului. Acest lucru se datorează multitudinii şi diversităţii evenimentelor. Metodele empirice ce sunt în corelație cu situaţiile punctuale sunt combinate cu ...
 • COPANCIAN, Ludmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Arta managerială este capacitatea și măiestria de a expune în viața reală principiu și regulile generale, de a găsi soluții în vederea aplicării cu flexibilitate a normelor generale la o instituție concretă. Lipsa ...
 • SVERDLIC, Valentin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Prezenta lucrare este destinată studenţilor de la Facultatea Inginerie Economică şi Business, ciclul II, anul I, specialitățile Administrarea Afacerilor (90 și 120 credite), Economia Afacerilor Imobiliare (120 credite).
 • CREŢU, Ina; OBERȘT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Problemarul este destinat studenţilor cu forma de studiu la zi şi frecvenţă redusă, cu specializarea „Business şi Administrare”.Sarcinile problemarului sunt următoarele: − a consolida şi aprofunda cunoştinţele teoretice ...
 • CERNOBROVCIUC, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Teza de masterat în cauză este dedicată studierii conceptului de calitate și management al calității în condițiile economiei de piaţă. În prezent, tot mai multe întreprinderi autohtone sunt interesate în implementarea unui ...
 • SCOBICI, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  În cadrul tezei de master a fost descris detaliat ce reprezintă managementul calității în construcții, cum se reglementează în Republica Moldova cît și în Europa.
 • CUPCEA, Vera (Tehnica UTM, 2013)
  Accentele puse pe satisfacerea clientului, larga aplicare a conceptelor calităţii şi participarea tuturor angajaţilor au condus la apariţia unui nou concept complex: Managementul Calităţii Totale (Total Quality Management – TQM).
 • CREŢU, Ina; OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Indicaţiile metodice privind îndeplinirea lucrării de verificare sunt destinate studenţilor cu studiu la secţia frecvenţă redusă, specializarea „Business şi Administrare”.
 • CREŢU, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Notele de curs pentru disciplina „Managementul Calităţii” sunt destinate studenţilor cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă, la specialităţile economice din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • ŢURCAN, Iuliu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Lucrarea este destinată studenților Facultății Inginerie Economică și Business, învățământ cu frecvență la zi și cu frecvență redusă, programele de studii: Business și administrare; Marketing și logistică
 • CUŞNIR, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Teza de master are drept scop realizarea analizei tuturor costurilor și cheltuielilor întreprinderii și în acest scop au fost propuse recomandări și măsuri de reducere a costurilor și cheltuielilor IP „Universităţii Tehnice ...
 • CUCOŞ, Stela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Subiectul expus în lucrare desemnează necesitatea cercetării ample a problematicii conflictului în condiţiile de activitate managerială în agenţiile de construcţii.Studiul este consacrat analizei situaţiilor de conflict, ...

Search DSpace


Browse

My Account