IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Inginerie Economică și Business by Title

Browsing Facultatea Inginerie Economică și Business by Title

Sort by: Order: Results:

 • VERTAKOVA, Yulia; PLOTNIKOV, Vladimir; BABICH, Tatiana (Tehnica UTM, 2020)
  Many industrial enterprises are forced to deal with the challenges caused by the need for innovative and technological development of the economy, considering modern trends and directions for implementing changes in all ...
 • BĂDĂNĂU, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Scopul tezei de master este de a cerceta aspectele teoretice şi metodologice privind conceptul de politică financiară, de a efectua analiza financiară a întreprinderii analizate și a rolului acesteia în ramura de construcții ...
 • GRIGORAŞ, Maria; CHIRIAC, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Lucrarea metodică a fost elaborată în conformitate cu programa analitică la disciplina Marketing direct şi tehnici promoţionale pentru studenţii specialităţii: 0414.1Marketing şi logistică.
 • Surdu, Lidia; Timotin, Ludmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Indicaţiile metodice pentru efectuarea lucrărilor de verificare la disciplina Tehnologii informationale în contabilitate sunt destinate studenţilor de la învățământul cu frecvenţă la zi și cu frecvență redusă la programul ...
 • CEBOTARI, Daniela; ȚURCAN, Iuliu (Tehnica UTM, 2018)
  Comerțul exterior este un indicator important care atestă dezvoltarea relațiilor economice internaționale a unei țări. În contextul integrării europene comerțul exterior al Republicii Moldova a suportat unele modificări ...
 • COJUHARI, Andrei; CAUŞAN, Corina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Una din problemele prioritare ale economiei naţionale este asigurarea ocupării depline a forţei de muncă tinere. Actualmente asupra ocupării forţei de muncă tinere influenţează mai mulţi factori, printre care pot fi ...
 • CHIRIAC, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Ghidul metodic privind elaborarea tezei de an la disciplina Teoria comportării consumatorului a fost discutat şi recomandat pentru editare la şedinţa Catedrei Teorie Economică şi Marketing din 02.02.2017, proces-verbal nr.6.
 • GANGAN, Andrei; CARP, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Indicaţiile metodice privind îndeplinirea lucrărilor de an sunt destinate studenţilor cu studiu la secţia de zi, specializarea „Marketing şi Logistică”. Scopul elaborării lucrărilor de an constă în sistematizarea, întărirea ...
 • PRISEAJNIUC, Alexandra (Tehnica UTM, 2013)
  Domeniul economic este unul care evoluează rapid, adaptîndu-se flexibil la nevoile şi realităţile societăţii moderne. Pînă mai ieri termeni ca “globalizare”, “creştere economică”, “recesiune economic㔺.a. nici nu existau, ...
 • COJUHARI, Andrei; MUNTEANU, Tatiana; CHILDESCU, Valentina; CUPCEA, Vera (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Lucrarea Aplicaţii practice la disciplina „Teorie Economică” este aprobată şi recomandată pentru publicare la şedinţa consiliului FIEB din 08.10.12 (proces-verbal nr.1).
 • MUNTEANU, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Indicaţiile metodice pentru îndeplinirea lucrărilor individuale sunt destinate studenţilor secţiei cu frecvenţă redusă, la specialităţile inginereşti.
 • COJUHARI, Andrei; CHILDESCU, Valentina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Actualul curs de prelegeri „Teorie Economică” este destinat studenţilor de la specialităţile inginereşti şi urmăreşte scopul să contribuie la aprofundarea cunoştinţelor şi aptitudinilor practice în domeniul problemelor ...
 • POSTOLACHI, Cristina (Tehnica UTM, 2016)
  Încă de la începutul existenţei sale omul a simţit nevoia să-şi apropie anumite lucruri, să obţină anumite obiecte pentru a-şi putea face traiul mai uşor. Necesitatea şi dorinţa de “a avea“ l-au făcut pe om să ridice arma ...
 • PERCIUN, Rodica; IORDACHI, Victoria (Tehnica UTM, 2020)
  As a result of the spread of technologies of the fourth industrial revolution and the digitalization of the economy, new opportunities are opening up for the development of circular principles of production. The use of ...
 • BACA, Olga; REBENJA, Irina; CHILDESCU, Valentina (Tehnica UTM, 2015)
  Tinerii sunt viitorul acestei ţări. Ei sunt partea entuziastă a acestui popor care au iniţiativă şi ambiţia pentru a face schimbări. Iar unul dintre domeniile cele mai importante este cu siguranţăeconomia care este mereu ...
 • OLEINIUC, Maria (Tehnica UTM, 2011)
  Marea varietate a organizaţiilor, a concepţiilor factorilor decizionali implicaţi, a profesorilor şi cercetătorilor în management se reflectă în profilarea unei diversităţi imense de strategii. Pentru a facilita cunoaşterea ...
 • BUGAIAN, Larisa; DIACONU, Cristina (Stefan cel Mare University of Suceava, 2020)
  The wine sector of the Republic of Moldova, which is a priority and strategic of the country, still operates based on the linear production model "take-make-dispose", where thousands of tons of wine waste instead of being ...
 • IORDACHI, Victoria; CIOBU, Stela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  The goal of this article is to analyse how some countries have managed to move forward their efforts to implement government policies, by harmonized and aligned approaches, on establishing the strategy for the transition ...
 • ȘAVGA, Larisa; BUTNARU, Veronica; PITUȘCAN, Feodosie (Technical University of Moldova, 2023)
  Domestic trade plays an important role in contemporary society due to its impact on economic and social development. It completes the economic circuit of goods and contributes to the formation of GDP (approx.15% in recent ...
 • VLASENCO, Ana (Tehnica UTM, 2011)
  În articol se prezintă proiecţiile cartografice utilizate în Republica Moldova pentru realizarea lucrărilor, geodezice, cartografice şi cadastrale: proiecţia UTM (Universal Transversal Mercator) şi proiecţia TMM (Transversal ...

Search DSpace


Browse

My Account