IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Inginerie Economică și Business by Title

Browsing Facultatea Inginerie Economică și Business by Title

Sort by: Order: Results:

 • VEREJAN, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Cet article représente une étude de l’influence des facteurs de production sur la croissance économique de l’économie de la République de Moldova . Il existe des analyses des taux la croissance économique et l’impact sur ...
 • GANGAN, Andrei (Tehnica UTM, 2013)
  În condiţiile economiei de piaţă pentru promovarea produselor agenţii economici recurg la promovarea produselor prin utilizarea diferitor tipuri de publicitate, precum şi a diferitor canale de distribuire a publicităţii . ...
 • CAPBĂTUT, Victoria; GANGAN, Andrei (Tehnica UTM, 2015)
  Ca orice teorie nouă marketingul continua să ţină pasul cu dezvoltările tehnologice. Ca urmare, după ce ne-a invadat cu mesaje pe toate canalele tradiţionale, atacă mai nou şi mediul virtual, în încercarea de a atrage şi, ...
 • MOVILEANU, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În actualele condiţii ale unei pieţe globale tot mai competitive, organizaţiile economice, firmele nu mai pot supravieţui decât printr-o activitate de cel mai înalt nivel. La rândul lor consumatorii şi utilizatorii se ...
 • STECLARU, Dorina (Tehnica UTM, 2011)
  Pâinea este sursa de bază a alimentării, produs întrebuinţat zilnic, simbol, care ocupă locul central in toate religiile şi culturile. Sectorul de fabricare a produselor de panificaţie este unul din sectoarele principale ...
 • BUGAIAN, Larisa; ARPENTIN, Gheorghe; DIACONU, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Taking into account the relevance of the circular economy for society, economic growth and maintenance of environmental balance, aligning industry with the principles of the circular economy is fundamental. The winemaking ...
 • BINCHEVICI, Nicolina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Obiectivele tezei: studierea abordărilor conceptuale privind esența, importanța și principiile managementului financiar; conturarea noțiunii managementului performanțelor financiare prin utilizarea sistemului de indicatori ...
 • CHIROŞCA, Nicoleta (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Scopul tezei de master este de a cerceta aspectele teoretice şi metodologice privind conceptul de management financiar, de a efectua analiza financiară a întreprinderii și a identifica direcțiile de perfecționare a ...
 • KORELSKYI, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Actualmente, disponibilul bănеsc capătă un caractеr nou, prin influеnţa asupra situaţiеi financiarе a întrеprindеrii, lichidităţii, bonităţii. În procеsul dеsfăşurării activităţii еconomicе a întrеprindеrii sе ...
 • AVXENTIEV, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Întreprinderea reprezintă o unitate economică ce poate fi : de producție, de prestare a unor servicii sau de comerț. Întreprinderea îmbină în sine utilizarea resurselor financiare, umane pentru a presta anumite bunuri ...
 • DÎNGA, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  În această lucrare se evidenţiază relaţia dintre instrumentele digitale de sănătate utilizate deja în alte ţări dezvoltate si implementarea, lor in sectorul medical la noi în ţara pentru a îmbunătăţi sectorul medical si a ...
 • FRINIUC, Veronica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Domeniul de studiu: Analiza comerţului exterior la compania VOLTA SRL ca parte componenta a dreptului vamal . Scopul și obiectivele tezei: Scopul general al tezei rezidă în cercetarea complexă a companiei Volta SRL, se va ...
 • BODIU, Elena; CHILDESCU, Valentina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Conţinutul acestui articol descrie într-un mod succint importanţa departamentului de marketing în cadrul unităţii econimice şi va menţiona punctele forte care stau la baza unui sistem eficient al activităţilor de marketing, ...
 • PLĂCINTĂ, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Lucrarea are ca scop de a perfecționa activitatea de producere a Întreprinderii SRL Mirdinax în baza unor metodelor inovative stabilite conform principiilor Managementului de proiect și drept obiective studiere detaliată ...
 • GRIGORAŞ, Igor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Lucrarea are scopul de a demonstra necesitatea unui sistem de management sănătos în cadrul întreprinderilor, acesta fiind motorul schimbărilor spre bine, a modernizării instituțiilor, pentru a putea face cerințelor pe piață ...
 • BAMBULEAС, Petru (2019)
  Sсopul tezei de master сu tema „Perfeсționarea managementului finanсiar la întreprindere” este de a сerсeta aspeсtele teoretiсe şi metodologiсe privind сonсeptul de management finanсiar, de a efeсtua analiza aсtivității ...
 • APOSTOL, Ciprian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Noua economie presupune o dezvoltare rapidă, care impune un ritm alert, iar pentru a putea rezista într-un astfel de mediu, atât companiile, cât și oamenii, ghidați de dorința de mai mult, sunt antrenați într-o fugă ...
 • BOTEZATU, Andrei; MOCANU, Natalia; MATEOC-SÎRB, Nicoleta (Technical University of Moldova, 2022)
  The grapevine is considered one of the oldest plants cultivated by man, and thanks to its properties such as drought resistance, its taste and decorative qualities, it is more in demand than other plants. On our lands, the ...
 • CUCOŞ, Stela; SCOBIOLA, Natalia (Tehnica UTM, 2011)
  Libertatea conştiinţei îi oferă omului dreptul nu numai de-a împărtăşi anumită confesiune, dar şi de a-şi schimba la dorinţă credinţa. Coexistenţa mai multor religii în teritoriu şi procesele de democratizare au drept ...
 • TALPA, Natalia; ȚURCAN, Rina (Tehnica UTM, 2018)
  Termenii de “antreprenoriat” și “antreprenor” au devenit din ce în ce mai utilizați în întreaga lume deoarece antreprenoriatul tinde să fie asociat cu dezvoltarea economică și bunăstarea unei națiuni. Activitatea antreprenorilor ...

Search DSpace


Browse

My Account