IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Inginerie Economică și Business by Title

Browsing Facultatea Inginerie Economică și Business by Title

Sort by: Order: Results:

 • GUMENIUC, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Lucrarea a fost examinată şi aprobată pentru editare la şedinţele Catedrei Economie şi Management în Industrie şi a Comisiei de Management al Calităţii, Facultatea Inginerie Economică şi Business. Lucrarea este destinată ...
 • SVERDIC, Valentin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezenta lucrare este destinată studenţilor de la Facultatea Inginerie Economică şi Business, anul II universitar cu frecvenţă redusă, pentru specialităţile BA, EMREI; C, ML, EMC.
 • MUNTEAN, Neli; CEBOTARI, Anna (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Obiectivul acestui suport de curs constă în cunoașterea disciplinei contabilității nevoilor curente și strategice ale diferiților utilizatori ai informațiilor financiar-contabile. În cadrul materialului expus sunt prezentate ...
 • CARP, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Notele de curs la disciplina Bazele logisticii sunt destinate studenților învățământ cu frecvență la zi și cu frecvență redusă la programele de studii economice din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.
 • CHIRIAC, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Ghidul metodic privind elaborarea lucrării individuale la disciplina Bazele marketingului a fost elaborat în conformitate cu curriculumul la disciplina respectivă, fiind destinat studenților specialităților 0414.1 Marketing ...
 • CAZACU, V.; CARMANOVICI, I. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  În condiţiile economiei de piaţă în Republica Moldova problemele în teoria de organizare şi gestionare a activităţii de marketing sunt de un interes considerabil şi unul dintre cele mai promiţătoare domenii de formare ...
 • CHIRIAC, Lilia (Tehnica UTM, 2020)
  The article presents the issue of marketing in the field of cultural tourism, addresses specific aspects of consumer behavior of cultural products and services. The intensification of the development of the demand for ...
 • GUMENIUC, Ina; STRATILA, Alina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  In 2017, in the Republic of Moldova the fiscal legislation was amended, as well as that in the field of mandatory social and medical insurance, which ensured a functional mechanism for the application of the single tax ...
 • ANTOCI, Natalia (Tehnica UTM, 2020)
  Traditional marketing management refers to the planning, organization, implementation and control of marketing resources and programs to meet the desires and needs of consumers, in order to achieve organizational objectives. ...
 • LITVIN, Aurelia; STRATILA, Alina (Technical University of Moldova, 2023)
  The interest for the STEAM educational concept that promotes the learning through the key of 5 study - science disciplines, technology, engineering, arts, mathematics, has increased in the last decades both worldwide and ...
 • BUCACIUC, Ana Maria; IVAN, Paul-Panfil; PRELIPCEAN, Gabriela; CHAȘOVSCHI, Carmen (Tehnica UTM, 2020)
  Heritage tourism of Bucovina region from Romania is passing through a decisive period for its’ survival, influenced by the rural-urban exodus, disappearance of traditional heritage, economic crises and even social crises. ...
 • BOTEZATU, Andrei; MOCANU, Natalia; MATEOC-SÎRB, Nicoleta (Technical University of Moldova, 2022)
  The results of table grape plantations on intensive support systems have a very good performance, both in our country and abroad. The vines on the Pergola support system allow obtaining very large harvests, and the grapes ...
 • MÎRZA, Sergiu; ONOFREI, Oleg (Technical University of Moldova, 2022)
  The buying and consumption behavior of consumers of sea buckthorn products constitutes a behavior specific to food products. These behaviors represent certain acts of decision-making that are carried out both by the ...
 • CEBAN, Victor; MAMALIGA, Vasile; SCUTARI, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Din păcate, scopurile şi criteriile tradiţionale de apreciere a eficacităţii organizării transporturilor de pasageri reies doar din atingerea unor rezultate finale cantitative. De exemplu, contractele municipale de ...
 • CILOCI, Rafael (Tehnica UTM, 2015)
  Investiţiile directe străine sunt un factor crucial pentru dezvoltarea unei ţări, in mod deosebit pentru cele in curs de dezvoltare cum ar fi R. Moldova. Resursele interne sunt insuficiente şi astfel investiţiile străine ...
 • PUȘCAȘU, Iulia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  În cadrul acestei lucrări s-a caracterizat sectorul vinicol al Republicii Moldova, iar o analiză mai detaliată a fost realizată pentru un mare producător vinicol, cu renume internațional ÎS CVC „Mileștii Mici”. Deasemenea ...
 • ISACOV, Denis; CRUCERESCU, Cornelia (Tehnica UTM, 2015)
  In contextul dezvoltării tehnologiilor şi integrării lor in viaţa noastră, in acest articol se va prezenta beneficiile tehnologiilor moderne, şi anume Casa Inteligentă.
 • COJUHARI, Andrei; CAUȘAN, Corina; DOROFEEV, Liuba (Tehnica UTM, 2016)
  Dinamica negativă a ocupării forţei de muncă are o nefastă influenţă asupra productivităţii şi creşterii economice. Totodată salariile mici şi neatractivitatea pieţei muncii crează premizele migraţiei. În articol se conţine ...
 • CAZACU, Vitalie; CAZACU, Aurelia (Tehnica UTM, 2015)
  Importanţa deosebită acordată IMM in majoritatea ţărilor dezvoltate se datorează unor solide fundamente economice şi sociale. Intreprinderile mici şi mijlocii sunt mult mai receptive la nevoile pieţei, mai adaptabile la ...
 • EXARENCO, Ana; CHILDESCU, Valentina (Tehnica UTM, 2018)
  Chinchila este un mamifer rozător care face parte din familia Lagostomidelor (Mamalia, subclasa Theria, grupa Eutheria, ordinul Rodentia, subordinul Hystricomorpha, familia Chinchiliade) și este originar din America de ...

Search DSpace


Browse

My Account