IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Urbanism şi Arhitectură by Issue Date

Browsing Facultatea Urbanism şi Arhitectură by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • HADJI-BANDALAC, M. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Prezentul îndrumar “Studiul capului uman - Portret” este conceput şi destinat studenţilor anilor I-II, specialitatea arhitectură, pentru o informare mai aprofundată şi mai clară din punct de vedere ştiinţific a predării ...
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Aceste indicaţii metodice sânt destinate studenţilor specialităţii 581.1- Arhitectura,din anul I,II de studii,cu scopul de îndrumare şi susţinere la orele practice la disciplina Studiul formei.
 • TRONCIU, Sergiu; ANDRONOVICI, Diana; IVANOV, Ludmila; IVANOV, Valeriu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Prezentele indicaţii metodice sînt elaborate conform planului de învățământ pentru specialitatea Arhitectura, destinate studenţilor anului II, secţia de zi, la practica didactică.
 • MAŢCAN-LÎSENCO, I.; FILIPSKI, T.; DOBROVOLSCHI, O. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Prezenta indicaţie metodică e destinată studenţilor specialităţii: “Sculptura” (211.3) a facultăţii Urbanism şi Arhitectură, cu forma de învăţămînt la zi, anul 1, semestrul 1. Indicaţia metodică urmăreşte scopul de a ...
 • BUIMISTRU, Т.; PRODAN, E.; COCIN, А. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Această indicaţie metodică este destinată pentru studenţii specialităţii "Design de Interior" (581.3), anul 3, care îndeplinesc proiectul de curs la disciplina „Proiectarea interiorului” la tema „Interiorul apartamentului”.
 • HADJI-BANDALAC, M. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Prezentul îndrumar metodic “Iluzia Optică în Compoziţie” este realizat şi destinat studenţilor anului I specialitatea Arhitectura la disciplina „Lumina şi culoarea”, cu scopul de a le dezvolta capacităţile gîndirii şi ...
 • БУЙМИСТРУ, Т.; КОЧИН, А. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Настоящее методическое пособие предназначено для студентов специальности «Дизайн интерьера» (581.3) и «Архитектура» (581.1) в помощь для изучения теоретической части учебных дисциплин: «Колористика», «Живопись», ...
 • PODLESNAIA, Natalia; COCIN, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Prezentele indicaţii sunt destinate studenţilor specialităţii 581.4 „Design Interior”, cu forma de învăţământ la zi, anul 3, sem. V, vizând succesiunea orelor de laborator la disciplina CERAMICA şi STICLA: TEHLOLOGIA ...
 • HADJI-BANDALAC, M. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Lucrarea “Portret artistic” este realizată şi destinată studenţilor anului II specialitatea Arhitectura pentru a-i ajuta în activitatea artistică. Conţinutul îndrumarului este expus în cîteva capitole şi subcapitole: ...
 • CADOCINICOV, Anatolie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Cursul universitar oferă cunoştinţe generale despre topografie, hărţi şi planuri topografice, ridicări de terenuri cu şi fără construcţii, drumuirile cu teodolitul şi de nivelment, lucrări de terasament, etc. Va ajuta ...
 • PUTIVEŢ, Serghei; GUTUL G., Vera; GUTUL I., Vera (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Materialul cuprins în prezenta lucrare a fost elaborat în conformitate cu programul analitic la disciplina „Instalaţii de ventilare” şi eşte deştinat studenţilor specialităţii 582.7 „Ingineria sistemelor de alimentări ...
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Aceste indicaţii metodice sînt destinate studenţilor specialităţii 581.1-Arhitectura,din anii I, II de studii, cu scopul de îndrumare şi susţinere la orele practice la disciplina- Desenul.
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Aceste indicaţii metodice sînt destinate studenţilor specialităţii 581.1- Arhitectura,din anul I,II de studii,cu scopul de a-i îndruma şi susţine la orele practice la disciplina Studiul formei.
 • MELNIC, S. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Prezentul îndrumar metodic „Figura umană” este realizat şi destinat studenţilor anului II, specialitatea Arhitectura, disciplina „ Desen”, cu scopul a face un studiu profund la subiectul dat.
 • HADJI-BANDALAC, M. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Prezentul îndrumar metodic “Compoziţia structurată pe unitate de modul” este realizat şi destinat studenţilor anului I specialitatea Arhitectura, Design interior şi Sculptură la disciplina „Lumina şi culoarea”, cu scopul ...
 • NICOLAEV, Elena; BÎNZARI, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Ciclul de prelegeri cuprinde totalitatea noţiunilor privind principiile de funcţionare ale instalaţiilor de producere a căldurii cu utilizarea energiei solare, eoliene , pămîntului , etc. Lucrarea este adresată studenţilor ...
 • PLATON, L.; CEBANIŢA, I. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Indicaţia metodică urmăreşte să transmită studentului cunoştinţe de bază, pentru îndeplinirea lucrărilor practice la disciplina ”Studiul Formei”. În anul întâi de studiu sunt elucidate teme ce au ca subiect generalizarea ...
 • PLATON, L.; CEBANIŢA, I. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Indicaţia metodică urmăreşte să transmită studentului cunoştinţe de bază, pentru îndeplinirea lucrărilor practice la disciplina ”Studiul Formei”. În anul doi de studii sunt elucidate teme ce au ca subiect generalizarea şi ...
 • ŢOPA, Mihai; CERNII, Olga (Tehnica UTM, 2012)
  Determinarea formei curbei de siguranţă ale săgeţilor punctelor de aplicaţie ale forţelor şi tensiunilor în porţiunile unui fir suspendat la capete de puncte care se află pe aceeaşi orizontală.
 • ŢOPA, Mihai; ZARIŞNEAC, Igor (Tehnica UTM, 2012)
  Determinarea formei de echilibru a unui fir omogen flexibil şi inextensibil suspendat de capete în cîmpul de gravitaţie şi a tensiunii din fir în orice punct al firului.

Search DSpace


Browse

My Account