IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Urbanism şi Arhitectură by Title

Browsing Facultatea Urbanism şi Arhitectură by Title

Sort by: Order: Results:

 • LUCASENCO, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  L'activité humaine contribue à élevation des eaux souterraines, ce qui provoque l'inondation de territoires et des constructions. Cela provoque des dommages matériels directs, ce qui réduit la période d'exploitation des ...
 • CADAR, Rodica Dorina; BOITOR, Rozalia Melania; DRAGOMIR, Mihai Liviu (Universitatea Tehnică a Moldove, 2023)
  The paper presents an example of successful reconversion of an industrial site located in the built-in area of Cluj-Napoca, Romania. This case study shows that land-use and transport integrated planning can be effectively ...
 • LUCAŞENCO, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Le renforcement des murs de maçonnerie avec des fissures est une thème d'une grande importance et de nombreux bâtiments de notre pays. Le but de ce thème est de mettre en évidence les types de fissures qui peuvent se ...
 • ANDRIEVSCHI, Serghei; LUNGU, Valeriu; LOZAN, Alexandr (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  The presented laws and phenomena take place in the process of mixing the bar mixers. These patterns have been discovered in a study conducted by the Department of Roads, Construction Materials and Machinery of the Technical ...
 • CIOBANU, Nicolae; SÎLI, Anatolie (Tehnica UTM, 2014)
  The legislative framework for the protection of cultural-historical heritage of Moldova contains a series of laws. Planning and research of heritage began in the late „70s of last century. In 1993 was compiled "The register ...
 • BRATU, Polidor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentul curs universitar este destinat studenţilor specialităţilor 522.2 – Ingineria Mecanică în Construcţii, 543.2 – Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă, 581.1 – Arhitectura, 581.4 – Design interior, 581.2 ...
 • ŞUMLEANSCHI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Dans cet article on présente les principales caractéristiques du projet de consolidation des terrains agricoles en Moldavie. La consolidation se révèle de deux types: individuelle et collective. La principale différence ...
 • CERAP, Crestina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Teza de master, cu un volum total de 75 de pagini, include: rezumat, introducere, trei capitole cu 173 figuri, concluzii şi bibliografie din 64 de titluri. Scopul lucrării: constă în cercetarea limbajului vizual al ...
 • HADJI-BANDALAC, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Prezentul suport de curs conturează aspectele metodologice de dezvoltare a limbajului vizual și mijloacele artistico-plastice de reprezentare grafică. Publicația educațională este elaborată în concordanță cu programul ...
 • BALAN, Stanislav; CEBANIŢA, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  In the article there will be represented steps and general characteristics of the process of logotype creating, both essence and importance of this graphic element in the existence of any organization. In particular, it ...
 • EPUREAN, Vladimir; CEBANIŢA, Ilie (Tehnica UTM, 2018)
  Lighting plays an important role in creating indoor photography. light creates the space in the image That it impresses with its image, giving it different meanings. The same design, photographed under different lighting ...
 • HADJI-BANDALAC, M. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Prezentul îndrumar metodic “Compoziţia structurată pe unitate de modul” este realizat şi destinat studenţilor anului I specialitatea Arhitectura, Design interior şi Sculptură la disciplina „Lumina şi culoarea”, cu scopul ...
 • HADJI-BANDALAC, M. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Prezentul îndrumar metodic “Iluzia Optică în Compoziţie” este realizat şi destinat studenţilor anului I specialitatea Arhitectura la disciplina „Lumina şi culoarea”, cu scopul de a le dezvolta capacităţile gîndirii şi ...
 • LOZAN, Alexandr (Tehnica UTM, 2012)
  Sunt prezentate rezultatele cercetărilor dependenţei rezistenţei de amestecare în malaxorul cu organe de lucru în formă de bare arcuite de coeficientul de umplere şi dimensiunea perticulelor componentelor amestecului pentru ...
 • PROASPĂT, Eduard; RUSU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Prezentele indicaţii sunt destinate studenţilor de la specialitatea Ingineria Materialelor şi Articolelor de Construcţii, 582.2 pentru efectuarea lucrării de an la disciplina Managementul şi controlul calităţii materialelor ...
 • DUMITRAŞCU, Alexandra (Tehnica UTM, 2014)
  To meet current urban problems requires a new way of management of cities. Urban management task is to improve the attractiveness of the city and its competitive position in a full, harmonious and sustainable. This can be ...
 • ANDRIUŢA, M. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea este elaborată conform programei cursului „Mecanizarea în construcţia drumurilor‖ şi este destinată în primul rând studenţilor U.T.M. cu specialitatea 522.4 Inginerie Mecanică în Construcţii. Va fi utilă studenţilor ...
 • ANDRIUŢĂ, Mircea; BEJAN, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Cursul universitar „Maşini pentru construcţia, întreţinerea şi reparaţia îmbrăcămintei de drumuri” este elaborat conform programei disciplinei Mecanizarea în construcţia drumurilor şi este destinat studenţilor UTM cu ...
 • ANDRIEVSCHI, S.; LUNGU, V.; ŞUVARI, D.; BORDOS, R. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Indicaţiile metodice sunt destinate studenţilor specialităţilor Facultăţii Urbanism şi Arhitectură şi Facultăţii Cadastru, Geodezie şi Construcţii.
 • CEBOTARI, Vitalie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Prezenta teză de master a fost elabortă în conformitate cu prevederile Strategia Națională de Dezvoltare Regională a Republicii Moldova. Obiectul studiului – studii și cercetări experimentale pentru elaborarea şi ...

Search DSpace


Browse

My Account