IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Urbanism şi Arhitectură by Title

Browsing Facultatea Urbanism şi Arhitectură by Title

Sort by: Order: Results:

 • CUCEREAVII, Corina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  În lucrarea data se studiază istoria apariției și dezvoltării instalațiilor de încălzire pîna la perioada contemporană. Lucrarea data conține informație despre instalațiile de încălzire pentru toate peroadele, de la ...
 • POPUŞOI, Angela (Tehnica UTM, 2012)
  В статье обсуждается глобальная проблема из-за которой ежеминутно погибают люди а именно дорожной – транспортные происшествия. Коротко описаны некоторые из причин дорожно-транспортных происшествий анализ этих причин приведены ...
 • GONCIARUC, Valeriu; RUSU, Ion; BOLOGA, Mircea; VRABIE, Elvira; POLICARPOV, Albert; LUCAȘENCO, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  There are presented the experimental results of the activation of water in magneto fluidized layer. Activated water is used as mixing water for a concrete mix consisting of sand and cement. Sand and cement were also activated ...
 • GONCIARUC, Valeriu; RUSU, Ion; BOLOGA, Mircea; VRABIE, Elvira; POLICARPOV, Albert (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  There are presented the experimental results of mechanical activation of the mortar mixture components - sand and cement in magneto fluidized layer , which results from the liquefaction of cylindrical shape soft magnetic ...
 • POGORLEŢCHI, Ghenadie (Tehnica UTM, 2012)
  Представлены результаты инструментальной оценки 2500 км основных автодорог национального значения Республики Молдова и риска появления дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий. ...
 • TRONCIU, Sergiu (Tehnica UTM, 2014)
  In the present study the author determined several stages of development of the fluvial city and the phases of functional existence of "show buildings" (initial function and the adapted functions). The "show buildings" in ...
 • ELETCHIH, Albina (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2014)
  The problem delamination of plaster of concrete surfaces. Picture of damage and especially lightweight concrete elements. Consideration of possible factors affecting the adhesive properties of the plaster on the surface ...
 • GLAVAN, Margareta (Tehnica UTM, 2016)
  Scopul studiului constă, în analiza și expunerea clară a fenomenului tehnologiei agriculturii de precizie. Tehnologie nouă, specifică cartografierii recoltei cu ajutorul fie a teledetecție, sisteme de geoinformare sau fie ...
 • PLATON, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Domeniul de studiu: algoritmul de aplicarea a grinzilor climatice in spatiile administrative si studiul de caz. Teza este dedicata analizii aplicarii a grinzilor climatice active si pasive, constructia lora, princiul de ...
 • ŢULEANU, Constantin; BÎNZARI, Andrei; HAIDUCOVA, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Lucrările de laborator, ca formă didactică de instruire a viitorului inginer, contribuie la dezvoltarea gândirii tehnicoştiinţifice creatoare a studenţilor, îi ajută să-şi formeze un sistem de priceperi şi deprinderi ...
 • SCHIVU, Dumitru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea are la bază ideea de a identifica sursele de energie neconvenţională care se pot utiliza în mod economic în staţia de epurare a apelor uzate astfel încât să rezulte o importantă economie de energie și deci reducerea ...
 • GONCIARUC, Valeriu; BOLOGA, Mircea; POLICARPOV, Albert (Tehnica UTM, 2015)
  A process for coating the surface of copper pipes with aluminum is described. The process is carried out in a magnetofluidized bed using electric discharges and powder of aluminum. Magnetofluidized bed is slurry of steel ...
 • PLATON, Liliana; CEBANIȚA, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Moldovan figurative painting inscribes in the evolutionary framework of the 70s an expressive sub-stage, distinguished by the formula of plastic and semantic approach to the image. The plastic formula describes two ways ...
 • ZESTREA, Petru; POPUŞOI, Angela; DUMITRAŞCU, Alexandra; ANDRONIC, Radu; SÎLI, Anatolie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Lucrarea este adresată studenţilor cu profil în domeniul construcţiilor la specialităţile: 581.1 - Arhitectură, 581.2 - Urbanism şi amenajarea teritoriului, 582.4 - Căi ferate, drumuri şi poduri. Scopul indicaţiilor ...
 • CALOS, Sergiu; LAZĂR, Sergiu (Tehnica UTM, 2014)
  Abstract: Water is considered a miracle of nature, because it sustains life on earth and is essential for life. Almost 72% of human body consists of water. Due to the increasing number of population and other factors, fewer ...
 • BRAGUŢA, Eugeniu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Monografia poate fi utilizată în procesul de instruire a studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cât și inginerilor, proiectanților de construcții rutiere. În cadrul monografiei sunt prezentate informații cu privire ...
 • LEHENE, Tiberiu; BEJAN, Mircea (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2014)
  The paper analysed through computational methods, the sequence of solidification mode and intersections adjacent areas in the form of "T" in the cast aluminium alloys. By this analysis the order of solidification, and the ...
 • LUNGU, Valeriu (Universitatea Tehnică a Moldove, 2023)
  Today, construction and utility companies purchase various types of construction machinery and equipment. The purchase of these types of cars is a very responsible task due to the large but also long-term investments. The ...
 • GUȚUL, Vera I. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  This paper two air conditioning systems were compared: the VRF system and the Cylinder-fan coil system. Comparison of the technical and economic indicators was done using the "global cost" method. The global cost method ...
 • GODOROZEA, Dumitru; MAMULAT, Vitalie; GUȚUL G ., Vera (Tehnica UTM, 2014)
  Lucrarea este dedicată analizei eficienții ventilării naturale în clădirile de locuit. În lucrare au fost analizați poluanții nocivi a aerului interior și sursele de degajare. S-a efectuat calculul aerodinamic a unui sistem ...

Search DSpace


Browse

My Account